Eurlings wil A27 verbreden (3 november 2009)

BESLUIT EURLINGS DOODLOPENDE WEG

De minister Eurlings en Cramer hebben met de Utrechtse regiobestuurders Ekkers (provincie), Kallen (BRU) en De Bondt (gemeente Utrecht) een voorkeursvariant gekozen voor de Ring Utrecht, zo hebben wij op diverse nieuwssites mogen lezen. Het is een dramatische keuze.

  • De A27 wordt verbreed.
  • De A12 wordt verbreed.
  • De Noordelijke Rondweg (langs Overvecht en Maarssen) wordt een 100 km/uur snelweg.
  • De bestuurders houden ook nog eens de optie open om in de toekomst een weg dwars door Leidsche Rijn aan te leggen.

Heel consequent, maar beter kan het fiasco van dit asfaltdenken niet worden geïllustreerd. De keuze is ‘Auto’s Eerst’, en de leefkwaliteit voor de bewoners van stad en regio is dan niet van belang.

Er is dus geen geld voor de buitengewoon noodzakelijke kwaliteitssprong voor het openbaar vervoer, zoals bepleit in ons rapport ‘De Kracht van Utrecht’; en door veel deskundigen, door de Tweede Kamer en door een unanieme Utrechtse gemeenteraad ondersteund.

Is dit het dan? Natuurlijk niet. De weg van ‘alsmaar meer asfalt’ is een doodlopende weg. Doodlopend, omdat het toevoegen van rijstroken op de rijkswegen naar de stad en de rijkswegen om de stad de verkeersdruk op stad en regio nog meer vergroot. En er kan eigenlijk al helemaal niets meer bij. Het verkeer zal spoedig stadinwaarts en staduitwaarts volkomen vastlopen. En daarmee wordt het Actieprogramma Luchtkwaliteit van de gemeente gewoon onderuitgehaald.

De eerste slag is voor Rijkswaterstaat. Maar wij blijven vertrouwen op de kracht van argumenten. Er is een alternatief, en het draagvlak in de regio voor de Haagse plannen is zo goed als nihil. De toekomst van de regio staat op het spel. Willen wij dat Utrecht opnieuw onder het juk gaat van de asfaltlobby? Of kiezen wij voor een regio die uitgaat van eigen wensen en eigen kwaliteit?

Die strijd begint nu.