Opname ‘Ring Utrecht’ in Crisis- en Herstelwet zet toekomst van de Utrechtse regio op het spel: GAAT INMIDDELS NIET DOOR! (18.11.09)

Met ongeloof en verbijstering hebben de Vrienden van Amelisweerd vernomen dat het CDA-Kamerlid Koopmans de Tweede Kamer in een amendement voorstelt om de ‘Ring Utrecht’ toe te voegen aan de projectenlijst van de Crisis- en Herstelwet. Hier wordt vandaag – dinsdag 17 november 2009 – al over gestemd.

Aanvaarding van het amendement betekent dat de procedurele beletselen voor plannen om nagenoeg alle snelwegen rond Utrecht fors te verbreden worden weggeruimd. En dat betekent dat een geweldige kans wordt gemist om de regio Utrecht een werkelijk volwaardig openbaar vervoernetwerk te geven, zoals geschetst in het rapport ‘De Kracht van Utrecht’ van de Vrienden van Amelisweerd en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht. Participatie en inspraak van betrokken burgers worden terzijde geschoven.

Wij doen een dringend beroep op de volksvertegenwoordiging om de besluitvorming over de Ring weer open te breken in plaats van ten grave te dragen.

Lees hier ons complete persbericht. 

Naschrift: HET GING WEL LANGS HET RANDJE: Coalitiepartijen PvdA en ChristenUnie hebben het CDA weten over te halen om de planstudies Ring Utrecht uit het amendement van Tweede Kameriid Koopmans te verwijderen.