Onze website was even gehackt: Kom wel naar het Stadhuis !

Beter laat dan nooit: Kom vanavond naar het stadhuis. Om half acht begint vanavond (donderdag 28.10) de Informatieavond, die de gemeenteraad van Utrecht organiseert; om reacties vanuit de stad te horen over het voorstel voor het voorkeursalternatief van de planstudie Ring Utrecht. Kom laten zien en horen wat jij vindt van de gevolgen, als de wegcapaciteit aan de Oostkant van de stad met 40 – 50 % wordt uitgebreid. En waardoor de leefbaarheid naast de A 27 en NRU in alle stadswijken nog verder zal worden aangetast.

 

“Laat Lunetten en de stad niet stikken”

Onder het motto “Laat Lunetten niet stikken!”roept het actiecomité uit Lunetten bewoners uit Lunetten en andere Utrechtse wijken op vanavond donderdag 28 oktober om 20.00 uur naar de ingang van het Stadhuis te komen. “Laat horen dat de leefbaarheid van Lunetten op het spel staat. We willen een groene en gezonde wijk. Neem mondkapjes en lawaaimakers mee. Nog meer auto’s rondom Lunetten?  Een snelweg door het groen van ons park? Dat nooit!”

 

Zo min mogelijk asfalt!

De wethouder van Verkeer, Frits Lintmeijer van GroenLinks wil eigenlijk zo min mogelijk asfalt aanleggen, maar zit vast aan eerder genomen besluiten van zijn voorgangers. Daarom stelt het College van B&W de gemeenteraad – onder de voorwaarde van extra onderzoek – in te stemmen met de mogelijkheid van verbreding de bak door Amelisweerd. Daarnaast stelt het College voor varianten met een maximumsnelheid van 80 km/uur te onderzoeken, die kunnen leiden tot minder geluid en minder luchtverontreiniging. Ook wil het College belangrijke elementen van de ‘Kracht van Utrecht’ (zoals een OV- en een fietsnetwerk, en een vorm van beprijzing van autogebruik) meenemen in de volgende fase van besluitvorming. Dat is mooi, maar reden genoeg om ~ met vele bewoners uit de utrechtse wijken ~ onze zorg uit te spreken of de gemeente utrecht wel sterk genoeg staat naar het Rijk.

 

Onze voorkeursaanpak: een belangrijk stapje verder!

Alle aspecten/elementen die bijdragen aan een betere leefbaarheid, bereikbaarheid en een duurzaam rendement zouden moeten worden meegenomen. En doorgerekend. We hebben heel veel argumenten om te pleiten voor een onderzoeksaanpak waarin alle elementen uit de Kracht van Utrecht (conform de “Ladder van Verdaas”) worden meegenomen in de vervolgstudie.

 

Kracht van Utrecht 2.0

Het mooie is dat we nu ook zelf onderzoek kunnen aanleveren voor het vervolg van de planstudie. Want inmiddels hebben we – en daar zijn we heel blij mee – van provincie en gemeente financiële ondersteuning gekregen om de KvU 2.0, het duurzame alternatief, te laten doorrekenen door experts van Bureau Goudappel Coffeng, APPM, Movares en BRU. Gehoopt wordt de resultaten zo spoedig mogelijk te presenteren. Ook een nadere doorrekening van de nieuwe Fietskracht van Utrecht van de Fietsersbond staat nog op ons programma. (zie verderop in deze Nieuwsbrief). Alle rapporten zijn 

te downloaden via www.utrechtanders.nl

Na de raadsinformatieavond op 28 oktober wordt het raadsvoorstel behandeld in de commissie Stad&Ruimte op dinsdag 2 november en in de gemeenteraad op donderdagavond 4 november vanaf 20 uur.

Het besluit van de raad zal wethouder Verkeer, Frits Lintmeijer, op 10 november inbrengen in het Bestuurlijk Overleg wat hij heeft met het Rijk en de Provincie. De resultaten van het vervolgstudie zullen begin 2012 bekend worden. Alle reden om komende maanden de vinger aan de pols te blijven houden.

 

Fietskracht van Utrecht

gepresenteerd

 

Als ondersteuning van het Kracht van Utrecht-rapport hebben experts van de Fietsersbond een ijzersterk rapport uitgebracht. Een gedegen analyse van het stadsregionale fietsverkeer en de uitwerking van een fietsnetwerk in de stadsregio vormen de hoofdelementen van het rapport. Conclusie is dat snelle fietsroutes (tevens voor de E-fiets) het autoverkeer zal verminderen. Alle genoemde rapporten (Fietskracht korte of lange versie) zijn te downloaden via www.utrechtanders.nl

 

 

Plan werving vaste donateurs

Wij hebben de laatste maanden veel  donaties ontvangen voor onze activiteiten, onder meer voor ondersteuning van de ‘Kracht van Utrecht 2.0’. Heel veel dank! We hebben nu een plan gemaakt om vaste donateurs te werven. Voor 10 of meer euro per jaar kunnen we meer armslag krijgen. Laat ons weten als je wilt helpen wervingsacties uit te voeren of mee te helpen! Of ideeën voor 2011?

Tot vanavond

Vrienden van Amelisweerd

06 3363 0344 / info@vriendenvanamelisweerd.nl