Essensterfte op Amelisweerd en Rhijnauwen

Ook op de Utrechtse landgoederen is helaas sprake van essensterfte. De essentaksterfte is een ziekte die landelijk voorkomt. Het is een schimmelziekte die afstervende takken veroorzaakt. Bij een ernstige aantasting kan de boom afsterven. Vallende takken en bomen zijn natuurlijk gevaarlijk.

Boomkap

Verschillende essen langs het pad van de Vossegatsedijk naar de Uithof moeten worden gekapt. In totaal zullen er 250 sneuvelen. De essen zijn nu al te herkennen aan hun kale takken en hebben op hun stam een rode stip; zieke bomen die niet langs het pad staan blijven bewaard. Opvallend is dat er zieke essen naast gezonde staan. Dat biedt de hoop dat er resistente essen op de landgoederen staan die niet gekapt hoeven te worden. Dan blijven die mooie hoogopgaande bomen behouden voor de bossen en dat is fijn. Er staan immers zo’n 4000 essen in het bos en het zou een ramp zijn als ze allemaal zouden verdwijnen.

De gemeente meldt dat ze zowel op Amelisweerd en Rhijnauwen als in de stad zieke essen gaat kappen. Ook wordt vaak de ondergroei verwijderd om mogelijke besmetting of uitbreiding van de ziekte tegen te gaan.

Statencommissie kritisch over 80 km/uur op de Koningsweg

Huidige N411 (Koningsweg) bij Vechten (foto: Google Streetview)

Op maandag 3 oktober besprak de Statencommissie voor Milieu, Mobiliteit en Economie (MME) het Realisatieplan voor de N411, ook wel bekend als de Koningsweg. Belangrijkste punten van discussie waren de maximum snelheid op de hoofdrijbaan en het gevaar van het landbouwverkeer op de parallelweg, die tevens een heel belangrijke fietsroute is. 

Er lijkt zich een meerderheid in de Staten af te tekenen voor het verplaatsen van het landbouwverkeer naar de hoofdrijbaan en het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 60 km/uur. Maandag 31 oktober volgt het debat in de Provinciale Staten. 

Bewonerspetitie

Bewoners langs de Koningsweg tussen Utrecht en Bunnik hebben onlangs in een bijna unaniem ondertekende petitie voor die snelheidsverlaging op de hoofdrijbaan gepleit. Een belangrijke reden daarvoor is dat bij die snelheid het zware bouw- en landbouwverkeer van de parallelweg naar de hoofdrijbaan kan worden verplaatst. Tijdens de commissievergadering hebben zowel de Vrienden van Amelisweerd als de Kracht van Utrecht dit pleidooi ondersteund. 

Toen vorig jaar Provinciale Staten een besluit namen over de reconstructie van de N411 is al besloten dat het deel tussen Vechten en Bunnik 60 km/uur zou worden. Het is eigenlijk symboolpolitiek dat nu voor het stukje van anderhalve kilometer tussen Utrecht en Vechten een maximum snelheid van 80 km/uur geldt. Dat is nu juist het deel waar het fietsverkeer het drukst is en fietsers de meeste last hebben van zwaar landbouwverkeer. Dat landbouwverkeer mag bovendien volgend jaar landelijk 40 km/uur rijden. 

Geen noordelijk fietspad

Mede op initiatief van de Vrienden en de Kracht van Utrecht hebben Provinciale Staten vorig jaar besloten geen noordelijk fietspad door het Markiezenbos van Nieuw Amelisweerd aan te leggen. Wij zijn niet helemaal tevreden over de oplossing van de oversteek bij Vechten en Oud-Amelisweerd, waar een fietstunneltje ook voor de hand had gelegen. Verlaging van de maximumsnelheid is in elk geval weer een stap in de goede richting. Op maandag 31 oktober nemen Provinciale Staten een besluit.

Jos Kloppenborg 

Wegverharding voor Dwarslaan in Oud-Amelisweerd

Dwarslaan op Oud-Amelisweerd (Bea Groen)

De laatste weken heeft de gemeente Utrecht aangekondigd om de Dwarslaan onder handen te gaan nemen. Dit is de laan die vanaf de ernstig beschadigde brug bij Museum Oud Amelisweerd rechtsaf leidt naar boerderij De Zonnewijzer.

Aanvankelijk was het plan om deze laan te asfalteren, maar e-mails vanuit de Vrienden van Amelisweerd en het Buurtschap hebben tot een verandering van plannen geleid. 

De weg wordt nu verstevigd. Er komen houten palen langs en een halfverhard pad ernaast voor voetgangers. Ook hier kan de gemeente Utrecht ons niet echt enthousiast voor krijgen, al is het dan geen asfalt. Immers, de aanleg maakt meer (en sneller) gemotoriseerd verkeer mogelijk op het landgoed.

Trapeziumbos open voor fietsers?

Wij hebben ook gehoord dat de gemeente de lanen in het Trapeziumbos (het bos achter het museum) open wil stellen voor fietsers en langs alle lanen voetpaden wil aanleggen. Dat betekent dat je hier niet meer rustig kunt lopen zonder toerfietsers om je heen. Het is vreemd dat er in de stad voetgangersgebieden zijn, terwijl ze in Amelisweerd – een Rijksmonument uit de achttiende eeuw – verdwijnen. De Vrienden hopen dat meer mensen zich tegen deze ontwikkeling keren. 

Foto: de Dwarslaan gezien in de richting van boerderij De Zonnewijzer. (foto: Bea Groen) 

Kerngroep Ring Utrecht zienswijze over verbreding A27 A12

A27 na verbreding (bron: Rijkswaterstaat)

‘MOBilisation for the Environment’ heeft mede namens een groot aantal organisaties en belanghebbenden een zienswijze ingediend over het Ontwerp Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12. De Kerngroep Ring Utrecht heeft de zienswijze mede ondertekend en mede helpen opstellen. 

De Kerngroep Ring Utrecht bestaat uit de Vrienden van Amelisweerd (Vereniging Aktie Amelisweerd) en een aantal bewonersorganisaties, waaronder Laat Lunetten Niet Stikken, Werkgroep A27 Voordorp, Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd en bewoners uit Hoograven. De Kerngroep wordt ondersteund door de Kracht van Utrecht, Milieucentrum Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht.

Achterhaalde oplossingen

Het Ontwerp Tracébesluit biedt achterhaalde oplossingen voor een problematiek, die niet bestaat. Ook het Ministerie van I&M toont in recente teksten een begin van besef dat meer asfalt geen eigentijdse oplossing is. Slimme vormen van mobiliteit komen steeds nadrukkelijker in beeld en de combinatie fiets+trein is al jaren – waar het gaat om verplaatsingen – het enige vervoersysteem dat groei vertoont.
Klimaatbeleid

Plannen zoals verbreding van de A12 en A27 houden op geen enkele wijze rekening met de zeer forse opgave op het gebied van klimaatbeleid, die logisch voortvloeit uit de zogenaamde Urgenda uitspraak en de ondertekening van het recente Parijse Klimaatakkoord. Het voorliggende Ontwerp Tracébesluit houdt op geen enkele manier rekening met deze forse beleidswijziging. 

De zienswijze bevat de volgende punten:

 • Verzoek aan de Minister om alsnog in te gaan op de conclusie uit de officiele MKBA (maatschappelijke kostenbatenanalyse) dat het uitstellen (of afstellen) van het project de meest logische optie is; 
 • Nut en noodzaak worden verantwoord met verkeersmodellen die niet door een onafhankelijke partij zijn opgesteld. De toegepaste verkeersmodellen gaan uit van zwaar overschatte congesties en reistijden in 2030. Zij gaan uit van verouderde en onrealistisch hoge groeiscenario’s en congestiewaarden. De gebruikte verkeersmodellen zijn bovendien onderling niet consistent;
 • WOB-verzoek tot levering van de gebruikte verkeersmodellen en de bijbehorende berekeningen (input- en output-waarden);
 • Externe veiligheid en folierisico bij overkapping zijn onvoldoende beschouwd. Effecten van veranderde waterhuishouding zijn onvoldoende beschouwd;
 • Luchtkwaliteit;
 • Natuur (EHS, Amelisweerd, compensatie EHS, boscompensatie, soorten, Natura 2000, stikstofdepositie op beoordeelde natuurmonumenten);
 • Geluidsoverlast, bouwhinder en overige zaken.

Lees verder in de zienswijze (in PDF)

Tegen verbreding A27: infoavond 31 mei, demonstratie 5 juni

De geplande verbreding van de Ring Utrecht is een ramp voor Utrecht. De negatieve effecten op de stad Utrecht en de waardevolle natuurgebieden in de regio zijn te groot, vinden bewoners- en milieuorganisaties. 

Daarom organiseert de Kerngroep Ring Utrecht op 31 mei een informatie-avond, over hoe je bezwaar kunt maken en welke argumenten daarbij belangrijk zijn.

Wat vertelt Rijkswaterstaat ons niet? Tijdens deze informatieavond krijg je belangrijke informatie over de planstudie Ring Utrecht, belangrijk voor het indienen van een officiële zienswijze (dat kan t/m 20 juni). Wat kun je zelf doen? Met een intermezzo van cabaretier Vincent Bijlo. 

Infoavond 31 mei

Plaats en tijd: dinsdag 31 mei om 20.00 uur in Het Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15.

Presentator: Elisabeth van den Hoogen

Programma: beknopte presentaties, vragenrondes, discussies en marktkramen met mensen van de Kerngroep Ring Utrecht en een intermezzo van Vincent Bijlo.

Manifestatie in Lunetten op 5 juni: Stop verbreding Ring!

En op zondagmiddag 5 juni is er een grote demonstratie / manifestatie in Lunetten tegen de verbredingsplannen. Kom met zijn allen, nodig buren uit en laat je zien en horen! 

Tijd: 13.00 tot 14.30 uur.

Locatie is op het grasveld naast het fietspad “Tussen de Rails” bij station Utrecht Lunetten (bij het station onder de sporen door). 

Waarom zijn bewoners en milieu-organisaties tegen de verbreding:

 • Nut en noodzaak zijn niet onderbouwd
 • Nieuwe aanslag op Amelisweerd
 • Meer herrie en roet in Lunetten, Voordorp en Rijnsweerd
 • Grote uitvoeringsrisico’s door de folieconstructie bij Lunetten
 • Acht jaar lang bouw- en verkeersoverlast

De toekomst bestaat niet uit meer doelloos asfalt, maar uit het inzetten op fiets, openbaar vervoer, en slimme mobiliteit! Er zijn betere, duurzamere en goedkopere oplossingen voor een goede bereikbaarheid van de stad Utrecht.

Kijk op www.snelwegen-utrecht.nl voor de gevolgen en alternatieven, alle info over de Ring Utrecht verbreding. 

Volg de Kerngroep op Facebook en deel de evenementen met je Facebook-vrienden. 

Kom naar Het Vogelnest: Fête de la Nature

Fete de la Nature

Vandaag is het zo ver: Fête de la Nature op natuurspeelplaats Het Vogelnest, bij fort Rhijnauwen. Bunniks wethouder Rob Zakee opent het feest om 13.00 uur.

De hele middag kun je genieten tijdens vele activiteiten, van excursies en rondleidingen tot circus, boomklimmen en wandelen met de wandelcoach.

Het is een festival voor jong en oud, maar vooral gericht op jonge kinderen en hun ouders. Bekijk het programma op Het Vogelnest en het programma bij de buren

Activiteiten tussen 13.00 en 17.00 – voor ieder wat wils

Vorig jaar was het Fête de la Nature een enorm succes, mede dankzij het prachtige weer (nu wat minder), maar ook dankzij allerlei leuke en spannende attracties. Ook dit jaar kan er naast vele andere activiteiten naar hartenlust in bomen worden geklommen, is er kindercircus en zijn er workshops voor heksen en tovenaars in spé. Er zijn diverse excursies, o.a. met landgoedbeheerder Hermen van de Wardt en veldbioloog Peter Jan Keizer.

Vergeet niet het programma bij onze vele buren. Je kunt mee op vleermuisexcursie op Fort Rhijnauwen, de boerin van boerderij de Zonnewijzer helpen of een rondleiding volgen bij museum Het MOA. 

Bewoners en organisaties als Kerngroep Ring Utrecht tegen A2x7 verbreding

Utrechtse bewoners-, natuur- en milieuorganisaties werken nauw samen in hun verzet tegen de verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27). De organisaties zullen samen bezwaren indienen en anderen stimuleren om dat ook te doen, onder andere rond de informatieavonden van Rijkswaterstaat. Ze richten samen de Stichting Kerngroep Ring Utrecht (KRU) op.

Vrienden van Amelisweerd, Kracht van Utrecht, Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd, Werkgroep A27 Voordorp en Laat Lunetten Niet Stikken formaliseren met deze stichting hun lang bestaande intensieve samenwerking. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Milieucentrum Utrecht (MCU) ondersteunen de samenwerking.

Lees alles over de planstudie Ring Utrecht op www.snelwegen-utrecht.nl

Infoavond dinsdag 17 mei in Lunetten

De eerste informatieavond van Rijkswaterstaat is op dinsdag 17 mei in Lunetten (Aristo Accomodaties, Brennerbaan 150) tussen 16.30 en 20.30 uur. Bij de NMU meer informatie hierover.

Aantasting natuur en leefomgeving is te groot

De Kerngroep Ring Utrecht vindt de plannen voor de verbreding van de snelwegen te ingrijpend op de korte én op de lange termijn. Het begint al met bouwoverlast, hoge uitvoeringsrisico’s en 8 jaar verkeerschaos. Opnieuw wordt Amelisweerd gekapt en andere natuur aangetast. De luchtkwaliteit neemt af en de geluidsoverlast neemt toe. Na de aanleg lopen stad en Uithof dicht met files. In vogelvlucht de argumenten:

 • Hoge bouwtechnische risico’s in de foliebak bij Lunetten; hoge kosten zonder rendement.
 • Het plan lost de files tijdens de spits in stad en regio niet op, maar laat die op sommige plekken juist toenemen. Bovendien: binnen de stad kun je niet verbreden en door de enorme verkeersaanzuigende werking van snelwegverbreding loopt het daar vast.
 • Per saldo neemt de verkeersveiligheid af, volgens het MKBA onderzoek van Decisio. Buiten de Ring neemt het verkeer namelijk toe door de verbreding, met meer files door ongelukken en incidenten als gevolg (met ook weer terugslag op de Ring).
 • Opnieuw wordt bos gekapt in Amelisweerd en rond de Kromme Rijn en het ecosysteem vernield. In totaal worden 13 voetbalvelden aan Ecologische Hoofdstructuur vernield (het totale oppervlakte aan bomen/bos dat verdwijnt is een veelvoud hiervan). De wettelijke natuurcompensatie is nog niet eens rond.
 • Geluidshinder en luchtverontreiniging nemen toe; gezondheidsklachten nemen toe. Er is onvoldoende compensatie voor aantasting van het leefklimaat.
 • Er zal 6 tot 8 jaar bouwoverlast zijn met kans op uitloop; minstens 6-8 jaar verkeerschaos dus ten gevolge van bouwwerkzaamheden.

Het is nog veel erger dan we al dachten

“We hebben het ontwerp-tracébesluit en het milieueffectrapport gisteren ontvangen en we zijn geschrokken dat het écht zo erg is,” zegt Roland Pereboom (directeur Milieucentrum Utrecht). “De geschiedenis van 1980 herhaalt zich. Meer asfalt, meer vervuiling en stank, minder bomen en een kostenpost van 1,2 miljard. Dat moeten we niet doen!” De hoge kosten vormen een groot bezwaar tegen de verbreding. “Minister Schultz weigert kritische vragen te beantwoorden van het Centraal Planbureau over nut en noodzaak van het project,” zegt Gerard Cats (Kracht van Utrecht). “Waarschijnlijk omdat het plan veel meer geld zal gaan kosten dan het ooit zou opleveren aan verbeterde doorstroming van het verkeer.”

Bovendien kunnen de kosten nog veel hoger uitvallen, stelt John Buitink (Laat Lunetten Niet Stikken). “Bij Lunetten houdt een laag folie het grondwater tegen. Het risico van een rampzalige lekkage tijdens de aanleg is reëel. Daarnaast zal de verbouwing 8 jaar lang enorme overlast geven voor de bewoners van Lunetten. Om van de luchtvervuiling door de bouwmachines nog maar te zwijgen.”

Een vier verdiepingen hoge snelweg bij Rijnsweerd

Jan Morren (Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd): “Nog niet iedereen beseft dat bij Rijnsweerd een twaalf meter hoog verkeersplein van vier verdiepingen is bedacht. En dat in een stad, die juist wil kiezen voor fiets en openbaar vervoer!” Tieneke de Groot (werkgroep A27 Voordorp): “Ongelooflijk dat dit project lijkt door te gaan terwijl het volgens het CPB zo duidelijk is dat onze welvaart er juist op achteruit gaat omdat de kosten veel hoger zijn dan de verbreding ons opbrengt.” De zeer kostbare verbreding van de bak in Amelisweerd betekent een forse aantasting van Amelisweerd, een natuur- en recreatiegebied van onschatbare waarde. Jos Kloppenborg (Vrienden van Amelisweerd): “Opnieuw dreigen er vele honderden bomen te sneuvelen voor een plak asfalt. En dat voor een volkomen onnodige verbreding. Besteed die 1200 miljoen maar anders!”

Lees meer over de argumenten en dien een zienswijze in

logo kruDe Kerngroep Ring Utrecht heeft een speciale website – www.snelwegen-utrecht.nl – waarop alle informatie te vinden is over de inspraakmogelijkheden, informatieavonden, fouten in het verkeersontwerp, risico’s en gevolgen van de planstudie Ring Utrecht. Op basis van deze informatie kunt u een zienswijze indienen. Hoe dat precies moet, is ook te vinden op de website. Lees dit artikel over het indienen van zienswijzen, met daarin alle argumenten met nadere informatie. 

De eerste informatieavond van Rijkswaterstaat is op dinsdag 17 mei in Lunetten (Aristo Accomodaties, Brennerbaan 150) tussen 16.30 en 20.30 uur. Bij de NMU meer informatie hierover

Volg de Kerngroep Ring Utrecht ook op Facebook

Vrienden van Amelisweerd organiseren zondag 8 mei actieve wandeling naar bedreigd bosgedeelte

Ree langs de A27 in het Markiezenbos

Zondag 8 mei a.s. vertrekken de Vrienden van Amelisweerd om 14.00 uur voor een actieve wandeling door het bos naar het gebied waar de snelweg A27 verbreed dreigt te worden. De start van de wandeling is bij De Veldkeuken in Oud-Amelisweerd.

Download en deel de flyer

Aanleiding voor deze wandeling is de aankondiging van minister Schultz van Haegen, dat vanaf 10 mei 2016 het Ontwerp Tracébesluit voor de Ring Utrecht ter visie ligt. U zult de stukken op 10 mei kunnen vinden op de website ikgaverder.nl

Grootschalige boomkap voor onzinnige wegverbreding

Het Rijk wil de A27 verbreden tot 2×7 rijstroken. Dit betekent de kap van honderden bomen en een verdere aantasting van Amelisweerd. Tijdens de wandeling wordt ieder bijgepraat over de gevolgen van de verbreding en alle mogelijkheden om de besluitvorming te beïnvloeden.

Meer informatie is te vinden op deze website en www.krachtvanutrecht-initiatief.nl

Op 12 mei is er om 19.30 uur een Raadsinformatiebijeenkomst op het stadhuis over de Groene Verbinding (zie agenda). Met Groene Verbinding wordt het voorgestelde “dak op de bak” bedoeld, een aangekleed betonnen doekje voor het bloeden van Amelisweerd. 

Foto: Bij een verbrede A27 zou deze ree hier op asfalt staan (foto: Bea Groen)

Fête de la Nature 2016 op Het Vogelnest 22 mei

Zondag 22 mei is het weer zo ver. Andermaal vindt in het Vogelnest, de natuurspeelplek in Rhijnauwen, het Fête de la Nature plaats. Het is een festival voor jong en oud, maar vooral gericht op jonge kinderen en hun ouders.

Groot succes op Het Vogelnest in 2015

Vorig jaar was het Fête de la Nature een enorm succes, mede dankzij het prachtige weer, maar ook dankzij allerlei leuke en spannende attracties. Ook dit jaar kan er naast vele andere activiteiten naar hartelust in bomen worden geklommen, is er kindercircus en zijn er workshops voor heksen en tovenaars in spé. Binnenkort meer over het programma. Zet de datum alvast in je agenda en bekijk nog eens de foto’s en filmpjes van vorig jaar (ook handig voor het opdoen van inspiratie voor te organiseren activiteiten). 

Vrijwilligers gezocht! Voorpret en voorbereiding op 20 april

Wat hebben we vorig jaar een mooi evenement neergezet met zijn allen! Dit jaar willen we dat weer doen, dit lukt alleen dankzij de inzet van vrijwillligers. Heb je zin om dit jaar (weer) mee te helpen? Heb je een idee voor excursie of activiteit? Of wil je (weer) meehelpen met op- en of afbouw of een van de vele activiteiten? Dan horen we graag van je. Het lijkt ons leuk om gezamenlijk een aftrap te doen op Het Vogelnest op woensdagavond 20 april, vanaf 20.00 uur bij ons op Het Vogelnest. 

Kan je woensdagavond niet, maar wil je wel bijdragen? Mail ons via info@hetvogelnest-utrecht.nl en geef aan wat jij zou willen bijdragen of bel met Marcel Clewits (06 181 93 381) of Barbe Messing (06 153 83 810).

Wij hopen jullie te zien of van jullie te horen, zodat we er weer een prachtig Fête van kunnen maken! 

De N411, Amelisweerd en Vechten verdienen meer!

Kom naar de  inloopavond over de N411 plannen op dinsdag 12 april

De provincie Utrecht is al langere tijd bezig met plannen om de verkeersveiligheid op de provinciale weg Utrecht – Bunnik, de N411, te verbeteren. Op dinsdagavond 12 april presenteert de provincie hun plan op een inloopavond bij restaurant Vroeg van 19.30 – 21.30 uur. De provincie stelt dat de verkeerskundige kant van het plan, dus hoe de onveiligheid wordt opgelost, vastligt en nu alleen nog meegedacht kan worden over het inrichtingsplan (de aankleding).

Buurtschap Amelisweerd – Rhijnauwen en de Vrienden van Amelisweerd vragen zich ernstig af of het huidige plan voor een grootstedelijke kruising tussen Oud-Amelisweerd en Vechten met een zeer rigoureuze bomenkap (bijna alle bomen moeten weg) wel in verhouding staat tot de door de provincie veronderstelde verbetering van de veiligheid.

De Buurtschap en De Vrienden zijn van mening dat het combineren van al het verkeer op de kruising en op de (parallel)wegen naar de kruising, leidt tot nieuwe, zeer onveilige situaties voor juist de kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit hebben zij op 14 maart jl. toegelicht in een brief aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. 

Kom meepraten op 12 april in Restaurant Vroeg

De Buurtschap en De Vrienden vinden dat nu ingezet moet worden op eenvoudige maatregelen zoals het verlagen van de snelheid (waardoor ook het landbouwverkeer niet langer op de parallelweg hoeft), het eventueel plaatsen van extra verkeerslichten en een auto-te-gast-straat door Vechten. Daarna kan samen gezocht worden naar veilige, integrale en duurzame oplossingen waarbij het kleinschalige karakter van het landschap en de cultuurhistorische en ecologische waarden van de landgoederen Amelisweerd – Rhijnauwen die toch al zo onder druk staan, versterkt worden. Juist dit gebied vormt de toegangspoort tot de Kromme Rijnstreek en verdient een veilig, zorgvuldig en integraal plan met behoud van de toeristische aantrekkelijkheid.

Wij roepen iedereen op om dinsdag 12 april de plannen te bekijken tussen 19.30  – 21.30 uur Restaurant Vroeg, Achterdijk 1, Bunnik en mee te denken over een betere oplossing.

Anneke Visscher – Buurtschap Amelisweerd Rhijnauwen en Jos Kloppenborg – Vrienden van Amelisweerd

Lees ook de brief van Jos Kloppenborg en Anneke Visscher (Buurtschap Amelisweerd – Rhijnauwen) aan de Statencommissie en Gedeputeerde Staten.

Lees de inbreng van Jos Kloppenborg over de N411 tijdens de Statencommissie vergadering van 04 april 2016

Illustratie: de oprijlaan van Vechten naar Oud Amelisweerd op een kaart uit 1808