Planstudie Ring Utrecht steeds controversieler (18 maart 2010)

RTV Utrecht schrijft vandaag 18 maart: Nu het CDA de kilometerbeprijzing afwijst moeten er extra berekeningen plaatsvinden in de planstudie  voor de Ring Utrecht. Onderdeel van dit plan is een snelweg met 14-rijstroken (!) door Amelisweerd en de Noordelijk Randweg Utrecht, die een snelweg van 100 km zonder rotondes zou moeten worden. 

 

Die extra berekeningen zullen er inderdaad wat ons betreft zeker moeten komen. Maar niet, zoals RTV Utrecht met het rapport Kracht van Utrecht in de prullebak. Sterker nog, de planstudie Ring Utrecht wordt nu steeds controversiëler!

 

Daarom kan de Utrechtse politiek nu meer dan ooit besluiten voor een meer duurzame koers, die afwijkt van de lijn Camiel Eurlings: Immers 2/3 van het autoverkeer is nog altijd regionaal en op de stad gericht. Dat almaar toenemende forenzenverkeer kunnen we temmen met een slimme passageheffing a la Kopenhagen (Londen, Stockholm en diverse andere Europese steden), met een sterk OV-lightrailnetwerk van de BRU, en niet te vergeten een simpel maar ijzersterk regionaal fietsnetwerk van de Vrienden van Amelisweerd en de Fietsersbodn Utrecht en Houten !

 

Nieuwe berekeningen, ja! Ons rapport “De Kracht van Utrecht” is van april 2009. We staan niet stil. We ontwikkelen met onafhankelijke experts ondertussen door. Benieuwd naar het binnenkort te verschijnen Kracht van Utrecht 2.0? Meedenken en meewerken? 

 

Jan Korff de Gidts
Voorzitter van de Vrienden van Amelisweerd

06 3363 0344