Start aanpak dode en zieke bomen Amelisweerd (16 maart 2010)

De gemeente Utrecht start woensdag 17 maart met het ‘veiligstellen’ van enkele tientallen dode, zieke en beschadigde bomen in het Trapeziumbos in Amelisweerd. Van de bomen is vastgesteld dat ze een risico vormen voor bezoekers van het landgoed. De aanpak is afgelopen maandag doorgenomen met vertegenwoordigers van de Vrienden van Amelisweerd.
 
Tijdens de ronde zijn medewerkers van de gemeente en de Vrienden tot de slotsom gekomen dat het niet nodig is om in alle gevallen dode en zieke bomen om te halen. Om de veiligheid van bezoekers te waarborgen kan in veel gevallen worden volstaan met het fors inkorten van de stam. Bij de aanpak van de 39 geselecteerde bomen worden er zeven geveld. Van 18 bomen blijft er een stamstuk staan, voor zover de veiligheid en het karakter van het landschap dat toelaten. Van nog eens zeven bomen wordt ter plekke bepaald of het mogelijk is om ze af te toppen. Van twee bomen wordt alleen het dode hout verwijderd. Vijf bomen die niet op een pad kunnen vallen blijven zo staan.
 
Toekomstige aanpak ‘risicovolle’ bomen op de Utrechtse landgoederen
Wethouder Ingrid de Bondt heeft toegezegd dat in de Toekomstvisie Landgoederen gekeken wordt of niet op andere wijze kan worden omgegaan met het accepteren van risico’s in een bosrijke omgeving. Het gaat haar om het vinden van een goede balans tussen acceptatie van risico’s en recht doen aan omgevingsfactoren en ecologische en cultuurhistorische waarden. De Toekomstvisie Landgoederen wordt in de komende maanden door het nieuwe college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad gestuurd.

(Gezamelijk persbericht gemeente Utrecht en Vrienden van Amelisweerd.)