Tracébesluit rust op drijfzand

Op 17 november 2020 zette minister Cora van Nieuwenhuizen, pontificaal in beeld gebracht met de breedst mogelijke snelweg op de achtergrond, haar handtekening onder het Tracébesluit Ring Utrecht  A12/A27. Voor ons geen verrassing. Na de vernietiging van het vorige Tracébesluit op 17 juli 2019 – dat strandde op het stikstofprobleem – riep zij meteen dat ze gewoon hetzelfde plan zou indienen, nu voorzien van een stikstofparagraaf.

Toch is er nog iets toegevoegd. Om te voorkomen dat het verdiepte deel van de A27 onder water loopt is er tussen het knooppunt Lunetten en Amelisweerd een waterkerend plastic vlies aangebracht van 1 mm dik. Dat gaat scheuren als je de weg wilt verbreden en er bovenop gaat werken. De enige oplossing die Rijkswaterstaat heeft kunnen bedenken is het in de grond frezen van een schermwand van 75 m (!) diep en 3 m breed. En dat aan weerszijden van de A27 over bijna 2 kilometer lengte. Die klus levert gedurende 15 maanden 24 uur per dag en 7 dagen per week een enorme herrie op en heel veel overlast van af en aan rijdende vrachtwagens. En daarna kan pas met de verdere aanleg worden gestart, wat nog zo’n 8 jaar gaat duren.

Die schermwand zou overigens ook betekenen dat er nog meer bomen worden gekapt, zowel aan beide kanten in Amelisweerd als in Lunetten.

MINISTER NEEMT EEN GOK

Over het Tracébesluit (TB) zelf kan ieder het nodige lezen op de website van de Kerngroep Ring Utrecht. De Kerngroep, waar de Vrienden in participeren, heeft de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat in een brief laten weten dat de minister een wilde gok neemt omdat een kritische lezing van het TB laat zien dat nut en noodzaak van een verbreding buiten de bak niet zijn aangetoond en het stikstofverhaal aan alle kanten rammelt. Intussen heeft de minister al achteloos aangegeven dat het plan al minstens 1490 miljoen gaat kosten (265 miljoen meer dan op de begroting staat).

In het commissiedebat op 7 december nam D66 als regeringspartij in elk geval al afstand van de plannen. Na de gemeente Utrecht is ook het provinciebestuur nu tegen de verbreding. Verkeersexperts zijn het er over eens dat het een achterhaald plan is.


WE GAAN WEER IN BEROEP

Samen met de Kerngroep Ring Utrecht zullen we weer in beroep gaan. Het is weer spannend en wij kunnen elke steun gebruiken. Word lid dus! Overigens zijn we optimistisch gestemd: er bestaat een flinke kans dat de Raad van State ook dit Tracébesluit naar de prullenbak zal verwijzen!