Unanieme Gemeenteraad Utrecht ondersteunt “De Kracht” (7 juli 2009)

Vele Vrienden van Amelisweerd zijn met vertegenwoordigers van bewoners- en milieugroepen verheugd over de uitkomst van het debat afgelopen dinsdag 7 juli in de gemeenteraad. Unaniem gaf de raad het college van burgemeester en wethouders de opdracht zich er voor in te spannen, het Niet Verbreden alternatief, inclusief de OV+++variant en de “Kracht van Utrecht”variant volwaardig mee te laten wegen in de bepaling van  het voorkeursalternatief, later dit jaar.

 
Zoveel jaar strijd en discussie over wegen, asfaltdenken en een leefbare stad is nu voor het eerst omgezet in een positief signaal: Zet (ook) in op een kwaliteitssprong in OV en de Kracht van Utrecht om de problemen van de automobiliteit terug te dringen.
 
Dit is een voor de Gemeenteraad uniek besluit, vooral in historisch perspectief:
  • van het ontdekken van een nieuwe rijksweg, die ter discussie stellen en succesvolle voorstellen te doen voor een weg om Amelisweerd (1971) 
  • protest tegen een verdiept ontwerp met een driemaal zo brede kappbreedte (net na de oliecrisis 1975)
  • tot en met de rapporten in de jaren erna (Rijksweg 27 door Amelisweerd, achterhaald en overbodig, 1981)
  • bosbezettingen en juridisch verzet 1981 – 1982
  • tot en met de beslissing om – tijdens het kort geding – het bos te kappen (24 september 1982)
 
Lees het boek van Cees Grimbergen cs met foto’s va Rob Huibers (die er vandaag ook weer bij was) Amelisweerd, de weg van de meeste weerstand. Wie heeft er belangstelling om dit boek – juist nu – weer te lezen / aan te schaffen?
 
Overigens: we gaan niet op onze lauweren rusten, wie wil meedenken aan De Kracht van Utrecht 2.0? Mail info@vriendenvanamelisweerd.nl of bel ons.
 
Laatste nieuws: Ook de Provincie neemt “De Kracht van Utrecht” mee in de planstudies.
Provinciale Staten hebben vanavond 7 juli, na een verkenning van anderhalf uur, ook gedeputeerde Jan Ekkers (portefeuille Verkeer) kunnen overhalen om “De Kracht van Utrecht” volwaardig mee te nemen in het vervolg van de planstudies Ring Utrecht”  
 
jan korff de gidts
06 3363 0344