Nu accepteert ook Provincie “De Kracht van Utrecht” in Planstudies (7 juli 2009)

Provinciale Staten van Utrecht hebben dinsdagavond 7 juli 2009, nu ook gedeputeerde Jan Ekkers (portefeuille Verkeer) kunnen overhalen om “De Kracht van Utrecht” volwaardig mee te nemen in het vervolg van de planstudies Ring Utrecht. Dit gebeurde overigens wel pas na een twee uur durende verkenning van dit onderwerp. D66-Statenlid Niels Hoefnagels stelde aan de gedeputeerde de slotvraag van de avond of het nog nodig was eenzelfde type motie in te dienen als de Tweede Kamer en de Gemeenteraad van Utrecht hadden gedaan of dat hij bereid was gezien het verloop van de discussie “De Kracht” over te nemen “Dat was niet nodig” zei de gedeputeerde, “dat is al het gevolg van de Tweede Kamermotie, waar hij en minister Eurlings rekening mee diende te houden”. Opmerkelijk was daarbij wel dat de gedeputeerde op dat moment pas voor de eerste maal “De Kracht van Utrecht” in de mond nam. Zou hij, net als Niels Hoefnagels slim, de balans van de standpunten in de Staten hebben opgemaakt en zijn knopen hebben geteld?