Reactie van de Vrienden van Amelisweerd op: Meer onderzoek nodig! (7 juli 2009)

Geen voorkeursvariant: Vrienden blij met uitkomst
De verkeersbestuurders op Rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau hebben in hun Voortgangsbrief (zie bericht van 6 juli) geen voorkeursvariant voor de Ring Utrecht kunnen selecteren.
De Vrienden van Amelisweerd zijn blij met de uitkomst van vandaag. Op vijf punten:

  1. Bestuurders van Gemeente, Provincie en Rijk zijn gestoten op de grenzen van stad en regio. Zij zijn er nu gezamenlijk niet uitgekomen. De Kracht van Utrecht heeft hun een alternatief voorgedragen en weerstand geboden, waaraan zij niet zomaar konden voorbijgegaan.
  2. Het Rijk en Rijkswaterstaat in het bijzonder hebben hun wil niet kunnen opleggen aan stad en regio; dat is in het verleden wel anders geweest.
  3. De asfaltmachine is nu (even) vastgelopen. Het aanleggen van meer wegen in stad en regio is een aanslag op schaarse ruimte, en die ruimte is veel te kostbaar; een aanslag op stilte, op gezondheid, op ons klimaat. De “bak” is als “ flessehals” de limit!
  4. Utrecht staat op een historisch kruispunt: kiest de politiek voor autonome groei van het autoverkeer: 30% in 15 jaar ? Of kiezen we voor behoud van de kwaliteiten van stad en regio en duurzame mobiliteit? Opdat we reizigers een keuze kunnen geven. En als 1 op de 7 automobilisten in de spits een andere keuze maakt -> nagenoeg geen files.
  5. De recente motie van de Tweede Kamer over het in de Planstudies meenemen van “De kracht van Utrecht” als volwaardig alternatief, die veel verder gaat als de OV+++variant (2030 t.o.v 2020!) is voor ons een geweldige opsteker. Minister Eurlings vanmiddag op Radio M: “De Tweede Kamer heeft recent nog eens gevraagd wat er de rol van het OV kan zij”. Wie neemt nu initiatief & voert regie voor een duurzaam OV-netwerk 2030?

Visie op 2030-2040 / De Kracht van Utrecht
Rond Utrecht zijn alle landschappen van Nederland op de (E-)fiets bereikbaar; mede daarom is Utrecht zo’n aantrekkelijke stad om te wonen. Maar Utrecht dreigt aan zijn eigen succes ten onder te gaan door onder druk van het Rijk en Provincie mee te doen aan onderzoeken waar nog meer snelwegen kunnen worden neergelegd. We willen als Vrienden van Amelisweerd voorkomen dat we in dezelfde valkuilen stappen als in de jaren tachtig. OV-investeringen lopen 20 jaar achter. Vinex-wijken Houten en Leidsche Rijn kwamen er – zonder goed OV – . Kromhout zonder lightrail. Een forse inhaalslag is nu noodzakelijk!
Daarom presenteerden wij met de NMU het rapport De Kracht van Utrecht (zie downloads). Wij kozen voor een visie op een leefbare stad en regio + een stevig OV-netwerk in 2030/2040 en van daaruit redeneerden we terug waar we vanaf 2010 in dienen te investeren.

Wat vragen we van de politiek?
Ontwikkel en breng amendementen in voor de besluitvorming na de zomer over de bestuursvoordrachten over:

  • Vraag nu al garanties dat in de planstudies De Kracht van Utrecht als volwaardig alternatief voor 2030 wordt meegenomen, inclusief beprijzing, mobiliteitsmanagement, telewerken, dichter bij je werk wonen.
  • En zeg NEE tegen meer asfalt in het Aanvullend pakket van bijna 500 miljoen: 55 % regionale wegen, 45 % fiets en openbaar vervoer!!!! Dit is een (politieke) overval. Commentaar nu leveren, ook over de zomer heen tillen.
  • Volg de Tweede Kamer in het verleggen van de planningshorizon voor de gebiedsontwikkeling en het MIRT naar 2028 en later; motie 31 700-A, nr. 101 – -Roefs/Koopmans/Cramer (PvdA/CDA/CU)
  • Zorg voor ondersteuning van projecten en initiatieven voor duurzame mobiliteit: o.a. de actie voor 1 op de 7 in de spits, vanuit Bunnik, Leidsche Rijn en Utrechtse buurten; met Autovrije Zondag op 13 september !

Volg de politieke debatten
Dinsdagmorgen 7 juli vergadert de gemeenteraad vanaf circa half elf over deze onderwerpen; ook te volgen via de kabel; ’s avonds vergadert de Statencommissie ad hoc Planstudies om half acht op het provinciehuis.
Meer info: Jan Korff de Gidts, 06 3363 0344