Utrechts coalitieakkoord: ook aandacht voor Amelisweerd

Op 1 juni presenteerden de onderhandelaars van GroenLinks, D66, Partij van de Arbeid, ChristenUnie en Student&Starter het coalitieakkoord dat de uitgangspunten bevat waarmee zij de komende jaren de gemeente Utrecht willen besturen:

Zo zeggen de partijen onder meer: “Wij zijn en blijven tegen de verbreding van de A27 en maken voortvarend werk van het alternatief voor de Ring Utrecht. We willen Amelisweerd sparen en het wiel met spaken en de gebiedsontwikkelingen A12-zone en Lunetten-Koningsweg goed inpassen. Het alternatief kan een mix van oplossingen bevatten waarbij we onder meer kijken naar een snelheidslimiet van 80 km/u, extra rijstroken binnen de bak, fiets- en OV-verbindingen, overstap-hubs voor de Ring en prijsbeleid gevarieerd naar tijd en plaats.” (p.38)

Daarnaast stellen de partijen dat zij Amelisweerd “willen vergroten en verbinden aan bijvoorbeeld Oostbroek en fort Vechten als onderdeel van de Waterliniescheg. Hier zoeken we de samenwerking met de Universiteit Utrecht, provincie, Staatsbosbeheer, Het Utrechts Landschap en de omliggende gemeenten.”  (p.45)

Wat betreft de landbouw lezen wij dat de intentie van het nieuwe college is “om met de boeren in Amelisweerd verdere afspraken te maken over een meer natuurinclusieve manier van werken met respect voor hun bedrijfseconomische toekomst.” (p.48)

Allemaal mooie uitgangspunten waarin wij ons goed kunnen vinden. Wij hopen bij de uitwerking van deze punten ook in het vervolg goed te worden betrokken.