Vervolgaanpak Beheervisie Landgoederen (15-12-2008)

In juni 2007 kondigde de gemeente Utrecht aan een beheervisie voor de landgoederen te maken.
Op verzoek van de gemeente schreef een Kerngroep onder leiding van extern adviseur Simon Klingen het rapport
Noblesse Oblige’ (pdf)

Tot de aanbevelingen van het rapport hoorden een plan om lanen en mogelijk ook delen van het bos te kappen in kader van planmatige verjonging. Dat zou een einde betekenen voor honderden monumentale bomen op de landgoederen.

Eigen visie Vrienden van Amelisweerd
Verontrust door delen van de inhoud van dat rapport publiceerden de Vrienden van Amelisweerd een eigen visie op het beheer: ‘Amelisweerd verdient meer
Naast een andere visie op die laanverjonging bepleitten wij een andere aanpak van de parkeerproblemen en gingen wij dieper in op de toekomst van de landbouw in het gebied.

Op 19 juni 2008 bekende het Utrechtse College van B & W kleur en gaf ons alvast op een aantal onderdelen gelijk. Er worden geen gezonde monumentale bomen gekapt voor laanverjonging. En ook de gemeente is het niet eens met het plan voor een groot parkeerterrein midden in de wei bij Rhijnauwen.

Sindsdien is het al een hele tijd stil. Er is nu eindelijk een nieuwe externe projectleider aangetrokken. Het is de bedoeling dat in overleg met alle betrokkenen een meer definitief plan wordt gemaakt, dat in het voorjaar 2009 klaar moet zijn. Binnenkort horen wij hier meer over.
Wij houden jullie op de hoogte!