Ruige dwergvleermuis, (Pipistrellus nathusii), foto Wiegert Steen

Vleermuislezing en excursie ’s avonds 27 en 28 augustus

Wil je een mooie kans aangrijpen om meer over vleermuizen te leren, dan kan dat in het weekend van 27 en 28 augustus. Onder leiding van veermuisdeskundige Marco Snijder gaan we in de landgoederen op zoek naar deze wat mysterieuze dieren met behulp van een vleermuisdetector. Zaterdag is er eerst een korte lezing voorafgaand aan de excursie. Zondag beginnen we wat later en is er alleen een mondelinge toelichting.

Als echte nachtdieren oriënteren vleermuizen zich in het donker door het maken en weer opvangen van heel hoog geluid. Voor onze menselijke oren zijn deze geluiden vaak onhoorbaar. Met behulp van een zogeheten batdetector worden de vleermuisgeluiden omgezet naar voor ons hoorbare geluiden.

Op de landgoederen zijn tot nu toe negen vleermuissoorten ontdekt. Iedere vleermuissoort maakt een eigen typerend geluid. Hoe klinkt dat eigenlijk? En hoe ziet de ideale leefomgeving voor een vleermuis eruit? Kunnen ze daarvoor terecht op de landgoederen? Waar en waarin broeden ze eigenlijk? En waarom zien die nestkasten er zo anders uit dan de bekende vogelkasten? Op dit soort vragen zullen we deze avonden een antwoord krijgen, en uiteraard hopen we dat we diverse vleermuissoorten gaan zien danwel horen.

Aanmelden:

Je kunt je voor beide excursies aanmelden via info@vriendenvanamelisweerd.nl
De maximale groepsgrootte is 12 personen en vol = vol. We vragen voor deelname een bijdrage van minimaal 3 euro per persoon. Dit bedrag graag overmaken op rekeningnummer NL21 INGB 0004 0565 70 t.n.v. Vereniging Aktie Amelisweerd te Utrecht.
De lezing en beide excursies zijn geschikt voor deelnemers vanaf 12 jaar denken we. Het is aan de ouders om in te schatten of hun kind een hele avond kan deelnemen.

Start:

Zaterdag 27 augustus: verzamelen vanaf 19.45 uur bij restaurant de Veldkeuken, Oud Amelisweerd, Koningslaan 11, Bunnik. De lezing is op de zolder van de Veldkeuken en start om 20.00 uur. De excursie eindigt uiterlijk om 22.30 uur weer bij de Veldkeuken.

Zondag 28 augustus: verzamelen om 20.45 uur bij de Veldkeuken, Oud Amelisweerd, Koningslaan 11, Bunnik. Er is dan geen lezing, maar een korte uitleg. De excursie eindigt om uiterlijk 22.30 uur weer bij de Veldkeuken.

Speciaal voor deze excursies hebben we toestemming van de boswachters om na zonsondergang op de paden aanwezig te zijn. Doorgaans is dit namelijk niet toegestaan!

Vleermuiskast in Amelisweerd
Vleermuiskast in Nieuw Amelisweerd