Uitreiking rapport De Kracht van Utrecht

Vrienden van Amelisweerd/NMU presenteren rapport in Kamercommissie Verkeer en Waterstaat op 11 juni a.s.! (11-6-2009)

  • Vrienden van Amelisweerd: nu is de tijd voor discussie over alternatieven
  • MER-onderzoek zonder ‘De Kracht van Utrecht’ eenzijdig en onzorgvuldig

Het rapport ‘De Kracht van Utrecht’ van de Vrienden van Amelisweerd en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) zal op 11 juni in Den Haag worden gepresenteerd en besproken met de Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat. Dit gebeurt op verzoek van de fracties van CDA en PvdA. Volgens de Vrienden van Amelisweerd is dit verzoek een teken dat nu pas echt de discussie over alternatieven voor grootschalige wegenaanleg rond Utrecht is gestart. De komende weken hebben de Vrienden ook gesprekken met gemeentelijke, regionale en provincia le ambtenaren die betrokken zijn bij de besluitvorming en het Utrechts Verkeer- en Vervoersberaad (UVVB) waarbinnen besluitvorming plaatsvindt.

De uitnodigingen van de Tweede Kamer en het Utrechtse Verkeers- en Vervoersberaad geven volgens de Vrienden aan, dat de conclusies van het rapport ‘De kracht van Utrecht’, opgesteld samen met de Natuur- en Milieufederatie Utrecht niet kunnen worden genegeerd. In het rapport tonen de Vrienden aan dat extra asfalt in de regio niet nodig is als we inzetten op een sterk openbaar vervoernetwerk met een viersporig kernnet tussen de grote steden. Als 1 op 7 automobilisten in de regio voor het OV of de fiets kiest, en de verdere groei van de mobiliteit via het OV kan worden opgevangen zijn er nagenoeg geen files meer. Het door de Vrienden beoogde OV-netwerk anno 2030 bestaat verder uit een aantal lightrailverbindingen en een tijdige realisering van de spoorverbinding Almere-Utrecht-Breda.

Afgelopen donderdag heeft de Utrechtse gemeenteraad met de kleinst mogelijke meerderheid (21-19) groen licht gegeven aan de invulling van de Milieu Effectrapportage (MER) over de snelwegvarianten. Echter zonder zeker te stellen dat ook ‘De Kracht van Utrecht’ als duurzaam OV-netwerk wordt meegenomen in het MER-onderzoek. Als reden werd gegeven dat elke wijziging van het MER-onderzoek vertraging en extra juridische procedures zou opleveren. Dit terwijl de Tweede Kamer van wegenprojecten verlangt om eerst grondig alle OV-alternatieven mee te nemen voordat er voor snelwegvarianten wordt gekozen.

De Vrienden zijn van mening dat een Milieu Effectrapportage zonder ambitieuze OV-alternatieven als ‘De Kracht van Utrecht’ eenzijdig is en in strijd is met een zorgvuldige besluitvorming. De belangstelling van de Tweede Kamer is daarbij een belangrijk feit. Maar het is ook aan stad, regio en provincie om nu het lef te tonen om aan te geven op welke manier een door velen gewenste omslag op het gebied van duurzame mobiliteit kan worden bereikt. Een eerste signaal is alvast zaterdag gegeven tijdens de manifestatie ‘File in de Wei’. Het rapport de Kracht van Utrecht is hier te downloaden.