Kaartje Rijkswaterstaat waarop onderhoudskap- en snoeiwerk staan aangegeven

Wederom verkapte kap of toch reguliere snoei?

Eind februari meldde Rijkswaterstaat dat zij voor het begin van het broedseizoen nog snel wat onderhoudskap- en snoeiwerk aan bomen langs het tracé wilde plegen. Het is raar dat Rijkswaterstaat dit zomaar mag zonder vergunning, puur omdat het een Rijksorgaan is. Gezegd mag worden dat het dit keer wel vooraf gemeld is en dat het over het algemeen zorgvuldiger gebeurde dan twee jaar geleden! Toen werd er volkomen onverwacht enorm grof in het gebied gekapt en volwassen bomen legden het loodje. Het blijft wel vreemd dat toch zo kort voor het broedseizoen (dat tegenwoordig vaak vroeger begint dan de officiële datum van 15 maart) nog even wordt gesnoeid en gekapt.

Binnenkort gaan er ook vanaf de snelwegzijde in de nachtelijke uren (!) overhangende takken gesnoeid worden. Dat gebeurt op een aantal locaties tussen Rijnsweerd en Lunetten. Er is voorafgaand een (verplichte) broedvogelinventarisatie uitgevoerd.

Wij willen de komende tijd blijvend in de gaten houden wat Rijkswaterstaat aan voorbereidend werk doet. Iedereen die onverwachte kapwerkzaamheden ziet kan ons mailen via info@vriendenvanamelisweerd.nl