Woensdag 6 mei Vrienden van Amelisweerd vergaderen

Bijeenkomst Vrienden van Amelisweerd in Milieucentrum Utrecht.
Met o.a. korte toelichting op het 8ste rapport ‘De Kracht van Utrecht’ van de Vrienden van Amelisweerd en de NMU en de stand van zaken, ook procedureel, rond Startnotitie Ring/MER.
Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Oude Gracht 60