16 mei 2009: file in de wei, opnieuw actie tegen snelweg door Rhijnauwen

De zeer succesvolle actie met het menselijk lint van 17 januari jl. heeft aangetoond dat heel veel mensen geen weg willen door het mooie landschap dat “om de hoek” bij Bunnik ligt. Naast deze actie hebben duizenden mensen ook in brieven aangegeven grote bezwaren te hebben. Alles bij elkaar kunnen we zeggen dat deze acties effect hebben gehad.

De gevolgen zijn nu namelijk ook zichtbaar in het advies van de MER-commissie waarin staat op welke wijze het bevoegd gezag tot een keuze moet komen voor een voorkeursvariant (fase 1 van het MER-onderzoek). De commissie adviseert, in afwijking van wat eerder de bedoeling was, om daarbij nadrukkelijk ook de milieuaspecten uitgebreid te onderzoeken, en om na fase 1 ook alle betrokken overheden de gelegenheid te geven hun mening daarover te geven. Op 19 mei beslist het bevoegd gezag (Ministerie van VROM en V&W, provincie en gemeente Utrecht) over deze richtlijnen en of ze daarin het advies gaat overnemen. Ook de periode daarna (mei-juni) is zeer belangrijk in het proces omdat daarin het onderzoek wordt uitgevoerd naar de voorkeursvariant. Het is de bedoeling dat deze in juli aan het bevoegd gezag wordt aangeboden, waarna een consultatie plaatsvindt van alle betrokken overheden, dus ook van o.a. de gemeenten Bunnik, Houten en Zeist. Er breken dus spannende tijden aan.

Los echter wat overheden allemaal vinden, verkennen, adviseren en besluiten is duidelijk dat bewoners van Bunnik en omstreken geen weg willen door het gebied Rhijnauwen en dat zij daar geen onderzoek naar milieuaspecten voor nodig hebben. De waarde van het gebied in zijn huidige vorm is dagelijks echt wel met het blote oog vast te stellen. Je moet er alleen af en toe wel voor naar buiten. Dus niet alleen een MER-commissie maar vooral ook beslissers bij de overheid moeten snappen dat het wat dat betreft ons menens is. In deze fase is het daarom belangrijk om nogmaals te laten merken dat de actiegroep Weg met de Weg – en in haar kielzog een groot deel van de Bunnikers – er is en ook blijft en in actie komt als dat noodzakelijk is.

Oproep
Daarom roept de actiegroep Weg met de Weg iedereen opnieuw op om hen te ondersteunen bij een nieuwe actie die gehouden zal worden op zaterdag 16 mei, tussen 14.00-15.00 uur en waarbij opnieuw zichtbaar gemaakt moet worden wat het gebied ons waard is om te behouden in de huidige vorm. En net als op 17 januari zal vooral ook het aantal aanwezigen de druk op moeten voeren. De locatie is weer het gebied tussen het witte bruggetje en het theehuis Rhijnauwen. De invulling is echter anders en benadrukt dat ook in een nieuw jaargetijde er overduidelijk al andere gebruikers van het gebied zijn en er in die zin voor automobilisten geen ruimte is. Wat er gebeurt zal ter plaatse duidelijk worden. Komt allen en geniet van de file in de wei!