15 oktober: Nieuwe bijeenkomst NMU en Vrienden!

De Vrienden ontvangen heel veel reacties op de uitgelekte rampzalige plannen voor verdubbeling van de weg door Amelisweerd, zie bericht Alle hens aan dek (12 oktober 2009).

A.s. donderdag 15 oktober, 20 uur vergaderen we weer met alle bewonersorganisaties, milieugroepen, NMU en Vrienden bij het Milieucentrum, Oudegracht 60, Utrecht. KOMT ALLEN !

Ondertussen krijgen we veel inschrijvingen binnen voor nieuwe abonnees op onze Nieuwsbrief (ook belangstelling?) en voeren we inspirerende gesprekken met Labyrinth, een onderzoeksbureau in Utrecht. Dit bureau gaat met ons stagiaires van de Hogeschool begeleiden (ook belangstelling?).

We brengen voorts ons netwerk verder in kaart en bespreken verbetervoorstellen voor het OV-netwerk 2030 uit ons rapport de Kracht van Utrecht (ZIE). Met de Fietsersbond Utrecht en Houten hebben nu een nieuwe versie van een ontwerp-Fietsnetwerk voor de regio en hebben met hen nieuwe FietsFileVrije Routes bedacht. We bereiden onze bijdrage voor aan de Club van Rome-bijeenkomst 26 en 27 oktober in Amsterdam. En met bewonersorganisaties zijn we het nieuwe Actieplan Luchtkwaliteit van de Gemeente Utrecht aan het beoordelen.

Kortom: veel te doen. Bel me gerust: 06 3363 0344, Jan Korff de Gidts