Ridder van Zuilen overhandigt brief aan de staten; komt allen! 19.10.2009

De Vrienden van een Groen Haarzuilens hebben een belangrijk actiemoment gepland op maandag 19 oktober 2009 om 15.00 uur tot ca. 15.20 uur, in de hal van het provinciehuis (pythagoraslaan 101, Utrecht). Dan wordt officieel een protestbrief namens een grote groep actiegroepen en bewonersgroepen aan de Westkant van Utrecht aangeboden op het Provinciehuis.

De overhandiging van de brief zal plaatsvinden aan de voorzitter van de ad hoc commissie Pakketstudies, Jan Konijnenbelt, die om 15.00 uur vergadert over de Ring van Utrecht. De aanwezige statenleden uit de ad-hoc commissie zullen ook aanwezig zijn.

De overhandiging wordt verzorgd d.m.v. een Middeleeuws spektakel om namens Kasteel de Haar duidelijk te maken dat een “herenbaan” langs het kasteel een doodzonde is. Werry Crone zal als “Ridder Dirk van Zuilen” de “provincialen” aanmoedigen om gezamenlijk ten strijde te trekken tegen het “centralistisch gezag’.

Het gaat maandag niet alleen om de westkant van de stad: de commissie vergadert over het voorkeursalternatief. Voor beide onderwerpen geldt dat massale aanwezige steun uit de hele regio bijdraagt aan het besef dat de echte oplossing voor de Ring ligt in minder automobiliteit en meer andere vormen van mobilteit. Alleen op die manier is een duurzame toekomst waar te maken.

Wij hopen op een grote opkomst!