Amelisweerd niet geasfalteerd! (RTL Nieuws, 9 oktober 2009)

RTL nieuws maakte vanavond (09.10.2009) in het nieuws van half acht bekend: De Bak door Amelisweerd wordt verdubbeld en krijgt over 500 meter vanaf de Koningsweg naar het Noorden een overkapping. Rijkswaterstaat noemt die overkapping een ecoduct. Totale kosten 1,3 miljard euro. Overkapping 40 – 60 miljoen. Iedereen blij en opgelucht !?

Reactie van de Vrienden

Wij zijn helemaal niet blij met deze plannen. De toon waarmee RTL de plannen bekend maakte kan maar één achtergrond hebben: Dit plan wordt vroegtijdig bekend gemaakt om de publieke opinie te beïnvloeden. Er zijn files en die zijn maar op een manier op te lossen: aanleggen van nieuwe snelwegen. En dat is een heilloze weg. Een weg waarvoor wij met ons rapport De Kracht van Utrecht een duurzaam alternatief ontwikkeld hebben. 

Bovendien: Het plan – het is nog geen besluit – lijkt te bestaan uit een dubbele tunnel van (slechts) 500 meter. Het ecoduct leidt de reeën van Amelisweerd naar het kunstgras van Kampong! De tunnel leidt naar een dubbel viaduct over het jaagpad en de Kromme Rijn, die de lawaaihinder en luchtvervuiling enorm gaat vergroten. Op het busstation en in een groot aantal Utrechtse woonwijken is de uitstoot van roet al veel te groot. Pas in 2015 kunnen we voldoen aan de wettelijke luchtnormen. In plaats dat hier wat aan gedaan wordt, wordt het nog veel erger en maken wetenschappers zoals Prof B. Brunekreef (Universiteit Utrecht) zich steeds meer zorgen over de gezondheidsschade van roet: Opgelucht blij ademhalen? 

Utrecht op een Kruispunt

Wij vinden met steeds meer mensen in de stad dat Utrecht op een kruispunt staat.

Kies je voor de alsmaar doorgaande “auto-nome” groei van het autoverkeer, met grote problemen voor de gezondheid van stadbewoners: in Hoograven, Galecop, in Lunetten, Utrecht Oost, Rijnsweerd en Voordorp, in de binnestad en buitenwijken, van Leidsche Rijn tot Overvecht; die groei leidt tot verdere aantasting van natuur en landschap.

Of je kiest voor het temmen van het autoverkeer en je koestert de regio. Dat betekent: de overheid voert de kilometerheffing in, en maakt van het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief. En je gaat slimmer reizen. Als we bij 1 op 7 autoritten een andere keuze maken en duurzaam investeren zijn nieuwe snelwegen niet nodig.

Cruciaal moment

Het naar buiten brengen komt op een cruciaal moment: Uit resultaten van onderzoek bleek deze week dat het invoeren van de kilometerheffing en een stevig OV-netwerk naar en rond de stad erg effectief werkt. De Kracht van Utrecht werkt! Met eenzelfde investeringsbedrag kun je de bereikbaarheid van de stad duurzaam verbeteren. Steek die miljarden voor het aanleggen en verbreden van wegen in een OV-net en de spoorlijn Almere – Utrecht – Breda.

Nu komt het er op aan met vereende krachten ons rapport De Kracht van Utrecht verder uit te dragen en het autoverkeer te temmen. Er kan niet nog meer autoverkeer de stad in. En dus moet de overheid voor de automobilist een goed alternatief bieden.

Wij zijn niet tegen autogebruik, wij zijn voor een leefbare stad met groene longen in en rond de stad. Van Haarzuilens tot Amelisweerd.

Denk en Doe mee !

Jan Korff de Gidts

06 3363 0344