Begeleidingsgroep voor Toekomstvisie van de landgoederen van start

Donderdag 28 mei 2009 was een drukke avond voor de Vrienden! Presentaties in zowel het Bunnikse gemeentehuis als het stadhuis in Utrecht in het kader van de actuele verkeersdiscussies, en tegelijk ging in ’t Oude Tolhuys aan de Weg naar Rhijnauwen de Begeleidingsgroep voor Toekomstvisie van de landgoederen van start.

Namens de Vrienden is Jos Kloppenborg lid van deze commissie. De andere leden zijn Arnold Grijns (Buurtschap Rhijnauwen-Vechten), Marloes Krol (Wijkraad Oost), Trudie jongkind (Platform Utrechtse Natuur- en Milieuorganisaties) en Llewellyn Bogaers (historica). Vorig jaar juni presenteerden wij ons zevende rapport ‘Amelisweerd verdient meer’ in reactie op voorstellen van het Bureau Klingen in het in opdracht van de gemeente geschreven rapport ‘Noblesse Oblige’. Ons rapport hield onder meer een pleidooi in voor het behoud van waardevolle oude bomen en verbetering van hun groeimogelijkheden. Wij bereikten er mee dat het Utrechtse college voorstellen uit het rapport van Klingen om monumentale bomen te kappen voor bos- en laanverjonging niet overnam.

Daarna bleef het erg lang stil. Gelukkig wordt nu hard gewerkt aan een Toekomstvisie en daaraan gekoppeld een nieuw beheerplan. In de tussentijd zijn er rapportages op het gebied van ecologie en cultuurhistorie aangeleverd. Tijdens de positief verlopen start bijeenkomst werd duidelijk dat er gestaag, maar niet gejaagd, wordt doorgewerkt aan een definitieve versie. Besluitvorming vindt waarschijnlijk eind dit jaar plaats. Naast de inhoudelijke punten uit ons zevende rapport (hier te downloaden) hebben wij vooral benadrukt dat er in de –ook nabije- toekomst voldoende budget moet zijn voor beheer en toezicht! En dat het verdere proces zo transparant mogelijk is, met voldoende kansen voor ieder die zich betrokken voelt om op een passend moment inhoudelijke inbreng te leveren.