Vrienden uitgenodigd voor landelijk debat: Utrecht 30 juni

De Vrienden van Amelisweerd zijn door TRANSUMO uitgenodigd deel te nemen aan het debat over Duurzame Mobiliteit op 30 juni in Utrecht.

Op de website schrijft Transumo: Duurzame mobiliteit is geen sprookje!

Transumo (TRansition SUstainable MObility) is in 2004 gestart en is een platform van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk kennis ontwikkelen op het gebied van duurzame mobiliteit. Met nieuwe aanpakken, arrangementen en technieken, maar bovenal onze gezamenlijke inspanning is duurzame mobiliteit dichterbij dan u denkt. Eerste experimenten in kennisontwikkelingsprogramma Transumo laten al zien hoe een nieuwe manier van organiseren van wonen, werken, recreƫren, vervoeren en tijdbesteding bijdraagt aan een duurzamere mobiliteit. Meer lezen: www.transumo.nl

Ons rapport De Kracht van Utrecht is inmiddels voorgelegd aan enkele experts binnen Transumo.