Markiezenbos van Oud Amelisweerd vanuit de lucht (foto: Cor van Angelen)

Bijeenkomst Vrienden van Amelisweerd op woensdag 23 september

Over samenwerking met ’t Vogelnest, plannen voor Engelse Werk en stand van zaken A27

Woensdag 23 september is er een bijeenkomst van de Vrienden van Amelisweerd in het Utrechts Milieucentrum (Oudegracht 60), van 20.00 tot 22.00 uur. Iedereen is welkom, u hoeft zich niet aan te melden. De belangrijkste agendapunten met toelichting:

Samenwerking met het Vogelnest

Het Vogelnest is de prachtig gelegen natuurspeeltuin in Rhijnauwen, vlakbij het Theehuis en het Fort. Een aantal betrokkenen bij het Vogelnest wil de plek meer functies geven in het gebied, als plek en startpunt voor meer activiteiten. Woensdag vertellen zij meer over hun plannen!

De plannen voor herinrichting van het Engels Werk, Slingerbos en Huisbos Rhijnauwen

In juni, nog voor de zomer, werden herinrichtingsplannen voor het Engels Werk, Slingerbos (delen van Oud-Amelisweerd) en het Huisbos van Rhijnauwen toegelicht op een informatieavond. Als Vrienden toonden wij ons bezorgd over belangrijke delen van de plannen, zoals nogal pontificale nieuwe bruggen in het Engels Werk en een meer dan 200 meter lange stalen band langs het Slingerpad. Meer iets voor een stadspark dan een eeuwenoud bosgedeelte. Mede op ons aandringen is er recent een wandeling georganiseerd met de ontwerpers van Bureau Verbeek. Tijdens de wandeling bleek dat het ontwerp gelukkig behoorlijk is bijgesteld. Wel ligt er nog een hele discussie open over de aanpak van het ‘Huisbos’ van Rhijnauwen (het bosgedeelte direct na de poort). Zeker is daar een herstellende aanpak nodig; de vraag is hoe ver je daar in gaat. Ter discussie!

Klankbordgroep opgeheven – hoe nu verder?

En hoe organiseren wij nieuwe betrokkenheid bij Amelisweerd? De klankbordgroep voor het beheerplan, waarin naast het Buurtschap en de Wijkraad Oost ook wij zitting hadden, is opgeheven omdat de leden het overleg niet langer zinvol vonden. Wij vonden dat we, kort gezegd, te veel als excuusorgaan zijn gebruikt. De vraag is nu hoe betrokkenheid met het gebied effectiever te organiseren? En dat geldt ook voor onszelf. Wij voelen een brede sympathie in Utrecht en omgeving, maar wij zouden graag meer mensen actief zien. Ieder is uitgenodigd hier over mee te denken en mee te doen!

Hoe staat het met de A27?

Zolang de PvdA op landelijk niveau zich blijft uitleveren aan de VVD wensen in het regeerakkoord, blijft Rijkswaterstaat en minister Schultz van Haegen uitgaan van 2×7 rijstroken en een verbreding van de bak in Amelisweerd. Ergens volgend jaar start een Tracéwetprocedure. Die duurt zeker nog tot na de volgende Kamerverkiezingen. We geven de laatste stand van zaken weer. Daarbij speciale aandacht aan de zwakke onderbouwing van de noodzaak, en de mogelijkheden voor alternatieven zonder verbreding van de bak. 

Tot woensdag!

Datum/tijd: woensdag 23 september van 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 in Utrecht.
Jos Kloppenborg & Jan Korff de Gidts | Vrienden van Amelisweerd
info@vriendenvanamelisweerd.nl