Cramer: weg door Amelisweerd hoogst onwaarschijnlijk (26-1-2009)

Minister Cramer heeft de aanleg van een autoweg dwars door landgoed Amelisweerd hoogst onwaarschijnlijk genoemd. Zij antwoordde op vragen van journalisten naar haar mening over de planstudie Ring Utrecht waarvoor momenteel meerdere varianten worden onderzocht.

‘We toetsen alle alternatieven altijd zorgvuldig op de effecten voor milieu, leefomgeving,’ aldus Cramer. ‘En we kijken altijd hoe we de nieuwe weg het meest zorgvuldig in kunnen passen. Die zorgvuldigheid betrachten we ook in dit geval. En als je dan kijkt naar de waarde van dit gebied, naar de functie als stadspark voor Utrecht, en naar het belang dat mensen daar aan hechten – dan kan ik me werkelijk niet voorstellen dat deze variant als beste uit de bus komt.’

De minister deed haar uitspraken tijdens een werkbezoek in het kader van haar klimaatneutrale toer aan het Utrechtse project klimaatbestendig en duurzaam Rijnenburg. In Rijnenburg verrijst een wijk met 5000 à 7000 woningen die op het gebied van water en energie zelfvoorzienend zullen zijn. Ook nam minister Cramer een kijkje bij een project met klimaatneutrale huizen en een fietspad met duurzame verlichting tussen de Bilt en Soest.

(bron: Ministerie van VROM)