Provincie moet inzetten op alternatief voor de auto (26-1-2009)

(Persbericht namens de Utrechtse Statenfracties van PvdA, SP, GroenLinks, Partij van de Dieren en Mooi Utrecht)

Provinciale Staten reageren verheugd op de uitkomsten van het onderzoek dat het AD heeft laten doen naar de mobiliteitswensen van bewoners van de regio Utrecht. Daarin geeft een grote meerderheid van de ondervraagden aan extra te willen investeren in OV en fiets, terwijl het aanleggen van nieuwe wegen slechts door weinigen met enthousiasme wordt ontvangen.

Een aanzienlijk deel van de provinciale statenfracties heeft een soortgelijk wensenlijstje en ziet graag dat onzalige plannen voor nieuwe wegen door groen- en woongebieden plaatsmaken voor een extra investering in het OV. ‘Dat betekent dat daar ook meer geld voor moet worden uitgetrokken. Geld dat nu gereserveerd is voor nieuw asfalt,’ aldus woordvoerder Jasper Fastl van GroenLinks. De ambitie voor het OV in de provincie moet omhoog. Bijvoorbeeld door vertramming van buslijnen, door nieuwe hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV)-lijnen, door nieuwe transferia bij OV-overstappunten, en door hogere frequenties van bestaande OV-lijnen. Samen met het bieden van een goed OV-alternatief is beprijzing van autogebruik een prima oplossing om het wegennet doelmatiger te gebruiken. Ook wordt de wens voor een nieuwe spoorverbinding tussen Almere, Utrecht en Breda breed gedragen. Op die manier kan net dat beetje extra van de snelwegen worden afgevangen dat nodig is.

PvdA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Mooi Utrecht onderkennen dat het soms noodzakelijk is een echt knelpunt met nieuw asfalt op te lossen. Het gaat dan met name om knooppunten en afslagen. ‘Verbreding van bestaande snelwegen is voor de PvdA overigens geen taboe,’ aldus woordvoerder Ursula Blom. Overeind blijft echter dat een moderne stedelijke regio niet kan zonder uitgebreid OV-netwerk. ‘Daar waar er geen alternatief bestaat voor de auto kun je wachten op problemen.’ Gepleit wordt voor een realistische visie op verkeersstromen in stedelijke regio’s, een visie die breder is dan alleen automobiliteit. Bij monde van SP-Statenlid Freek Bersch: ‘Meer asfalt leidt tot meer auto´s. Die nieuwe wegen zijn geen oplossing voor het probleem, het verkeer zal net zo vast staan als nu.’

Bij de partijen heerst de overtuiging dat dit standpunt breder gedragen wordt dan alleen binnen de oppositie. De collegepartijen CDA, VVD en CU doen echter geen concrete uitlatingen, om hun college niet in verlegenheid te brengen. ‘De ChristenUnie is altijd al voorstander geweest van investeringen in extra OV. Ook het CDA zit op een lijn die de OV-bereikbaarheid van kernen centraal stelt. De asfaltlobby is echter sterk.’

Dinsdagmiddag zal bij de Tweede Kamer, mede namens genoemde partijen, een petitie aangeboden worden tegen nieuwe wegen door het groen, als eerste signaal dat een nieuwe kijk op mobiliteit nodig is.