Excursies als dank voor bijdrage aan Crowdfundingscampagne Bescherm het Bos

Zo’n zestig mensen hadden als cadeautje voor hun financiële steun aan de Crowdfundingsactie een excursie door de Vrienden van Amelisweerd aangevinkt. Op drie zaterdagen in september namen verspreid over vier tijdstippen 30 mensen deel aan een van de excursies.

Een rondleiding kan je op vele manieren geven. We hebben ons beperkt tot het Markiezenbos en de directe omgeving van de A27. Dat leverde al enkele hotspots met natuurwaarden op: een dode staande boom met hoog boven ons activiteiten van hoornaars die in en uit het nest vlogen (geen gevaarlijke wespen, en ze komen niet op je limonade af).

Een liggende dode boom waarin de jongste deelneemster van 7 jaar oud gangetjes ontdekte die bij nader inzien van larven van een schorskever bleken te zijn. En met een prachtig mozaiek van oude zwamdraden. Dik dood hout is een belangrijk onderdeel van een bosecosysteem, 50% van het leven in een natuurlijk bos is direct of indirect afhankelijk van dood hout!

Sporen schorskeverlarven
Gangetjes van larven van een schorskever in nu dode boom

We zagen diverse paddenstoelen, hoewel het door het ontbreken van regen de laatste weken vaak om verdroogde exemplaren ging. De bruin bepoederde harslakzwam op een van de oudste eiken was wel zeer fraai! Met een spiegeltje konden we eronder kijken en waren de buisjes goed zichtbaar (in plaats van lamellen bij bijvoorbeeld de vliegenzwam).

Harslakzwam met sporen en spiegel erbij
Harslakzwam met bruine sporen

Helaas konden we ook constateren dat veel essen te lijden hebben van de essentakziekte. Dit was te zien aan de ijle kronen. Ook dat hoort er tegenwoordig bij.

kijkend naar ijle kronen door essentaksterfte
Kijkend naar ijle kronen ontstaan door essentaksterfte

We bezochten een locatie die bij de verbreding onder het asfalt zou komen te liggen, namelijk een strook met enkele dikke, hoge eiken en beuken… We eindigden op een fraaie open plek met knotwilgen en water, aan de overkant van de A27 – voor veel mensen onbekend terrein. Beslist de moeite waard om dit smalle pad tussen de velden van Kampong en de A27 af te lopen!