Bloeiende sneeuwklokjes, bonte krokussen en narcissen in Oud Amelisweerd

Extra stinzenplantenexcursie woensdagmiddag 29 maart

De sneeuwklokjes en krokussen zijn al bijna over hun hoogtepunt heen in de landgoederen. Deze bollen horen tot de groep van stinzenplanten waaronder ook latere bloeiers zijn, zoals bostulp, dichtersnarcis en voorjaarshelmbloem. Omdat de excursie op zaterdag 1 april inmiddels is volgeboekt, is er een andere mogelijkheid voor belangstellenden op woensdagmiddag 29 maart om 13.30 uur. Deze excursie is ook geschikt voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

We vertellen iets over de verhalen achter de stinzenplanten, hoe ze hier terecht zijn gekomen, en waar bepaalde soorten staan op de landgoederen. 

Aanmelden kan tot 28 maart via info@vriendenvanamelisweerd.nl. We verzoeken iedereen een klein bedrag (minimaal € 3.00) over te maken op rekeningnummer NL21 INGB 0004 056 570 Vereniging Aktie Amelisweerd te Utrecht onder vermelding van de excursiedatum. Aansluitend graag een mailtje naar info@vriendenvanamelisweerd.nl. Dit bedrag komt ten goede aan onze activiteiten voor het behoud en ontwikkeling van de (natuur)waarden op de landgoederen.

Na aanmelding sturen we uiterlijk één dag van tevoren per mail de informatie waar we verzamelen.