Zanglijster tussen de witte narcissen op Oud-Amelisweerd

Vogelexcursie Amelisweerd 8 april

Veel vogelmannen beginnen nu te zingen om hun territorium af te bakenen en een vogelvrouw te imponeren, maar hoe herken je de zang van een zanglijster, wat is het verschil tussen een boomklever en boomkruiper, en lacht daar nou een groene specht?! 

Zaterdag 8 april gaan we met vogelkenner Nanne Nauta op pad in de landgoederen. Hij zal ons vertellen welke vogels we horen en zien. Daarnaast vertellen we uiteraard ook wat we nog meer aan natuur- en cultuurhistorische waarden tegenkomen. De excursie is minder geschikt voor kinderen van de basisschoolleeftijd. We starten om 08.00 uur, want juist in de ochtend zingen de meeste vogels.

Aanmelden kan tot 7 april via info@vriendenvanamelisweerd.nl. Deze excursie is gratis voor leden en donateurs, aanmelden via een mail is wel noodzakelijk. We verzoeken niet-leden een klein bedrag (minimaal € 3.00) over te maken op rekeningnummer NL21 INGB 0004 056 570 Vereniging Aktie Amelisweerd te Utrecht met aansluitend een mailtje naar info@vriendenvanamelisweerd.nl. Dit bedrag komt ten goede aan onze activiteiten voor het behoud en ontwikkeling van de (natuur)waarden op de landgoederen.

Na aanmelding sturen we uiterlijk één dag van tevoren per mail de informatie waar we verzamelen.

Vogelexcursie
Vogelexcursie april 2022