Collage 10oktober_400

Gebruik objectieve groeicijfers in *onafhankelijk* onderzoek A27

 

In een brief aan de Tweedekamer vragen de Vrienden van Amelisweerd om aandacht voor de flinke overschatting van groeicijfers van de automobiliteit. Een brede Utrechtse delegatie van organisaties en bewonersgroepen vindt dat de effecten van lagegroeiscenario’s meegenomen dienen te worden in het onafhankelijk onderzoek naar verbreding van de A27. Donderdag 17 januari (11.45 uur) debatteert de Kamer over de bestuurlijke situatie in deze kwestie.

Onderzoeksopdracht ongewijzigd

De onderzoeksopdracht van de commissie Schoof (zie brief 21 december) is dezelfde als de versie die minister Schultz op 7 november aan de Kamer stuurde. De conclusie is dat de diverse Kamerdebatten (10 oktober, 11 & 18 december) geen enkele invloed hebben gehad op de onderzoeksopdracht. In het conceptverslag van het AO op 11 december staan echter diverse toezeggingen van de minster over bijv. het meenemen van lagere groeiscenario’s, effecten op luchtkwaliteit en het maatschappelijk rendement van verbreding (lees onze analyse). Ook verrassend is dat de opleverdatum, maart, is vervroegd naar 1 maart. De minister lijkt voor te sorteren op een smal onderzoek.

Overschatting economische groei en automobiliteit

In onze brief tonen wij aan dat de gehanteerde scenario’s de groei van economie en automobiliteit flink overschatten. In werkelijkheid loopt Nederland zelfs achter op het groeiscenario met de laagste groei. Volgens de minister zijn er voor de Planstudie Ring Utrecht geen lagegroeiscenario’s, maar is de Kracht van Utrecht daarvoor wel te gebruiken. Daarmee zit de minister twee keer fout: Op een voorlichtingsbijeenkomst in 2012 verklaarde Rijkswaterstaat namelijk in maart met een hoge- en een lagegroeiscenario gerekend te hebben (en dat klopt). Ten tweede is de Kracht van Utrecht geen lagegroeiscenario. ‘KvU’ is een scenario met hoge mobiliteitsgroei, gekoppeld aan een lage groei van de automobiliteit; dit is mogelijk door de mobiliteitsgroei op te vangen met OV, fiets en prijsbeleid.

Groei automobiliteit: Waarom een overschatting?

De overschatting in de modellen heeft diverse oorzaken. In de eerste plaats rekenen de scenario’s met niet-realistisch lage brandstofprijzen. Ook de effecten van Het Nieuwe Werken zijn niet meegenomen. Verder wordt geen rekening gehouden met de ontwikkeling dat jongeren steeds minder per auto reizen (“Peak Car“). Gevolg hiervan is dat we de afgelopen jaren een afname in gebruik van het hoofdwegennet zien, terwijl het Kennisinstituut voor Mobiliteit hardnekkig een groei blijft voorspellen.

Lees meer in onze volledige brief, waar we dieper ingaan op de gehanteerde scenario’s.

Lees ook onze eerdere oproep “Geef alternatieven voor de verbreding van de bak in Amelisweerd een reële kans

Meer over de prognoses van verkeersintensiteiten in het artikel “Moet de bak van de A27 bij Amelisweerd verbreed worden?