AndereTijden

Andere Tijden over de ‘Slag bij Amelisweerd’

 

Zondag 6 januari zond Andere Tijden een aflevering uit over de aanleg van de A27 door Amelisweerd, een heet hangijzer in de jaren 70 en 80 en daarna. De plannen waren in 1971 reden voor oprichting van de Werkgroep Amelisweerd, voorloper van de Vrienden van Amelisweerd. Doel was en is om de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen te beschermen tegen de (aanleg van de) A27.

Bekijk de uitzending terug op de website Geschiedenis24. De uitzending wordt ook de hele week herhaald op de zender Hollanddoc 24. Tip: Lees de indrukwekkende lijst met reacties op twitter.

De Kracht van Utrecht

In 2009 verscheen het 8e rapport van de Vrienden met de titel “De Kracht van Utrecht“. Vanuit dit initiatief werkt sindsdien een groep betrokken bewoners en experts aan concrete voorstellen om onze stad en regio de omslag te laten maken naar duurzame mobiliteit, schonere lucht en een leefbare stad (zie website).

Onafhankelijk Onderzoek

Het Kabinet heeft plannen om de A27 bij Amelisweerd te verbreden tot 14 rijstroken. Een dergelijke verbreding is onnodig duur (minstens 400 miljoen euro) en technisch erg riskant, terwijl er betere en goedkopere alternatieven zijn (meer over onze argumenten). Wij vroegen de Kamer daarom om een onafhankelijk onderzoek naar alternatieven die zowel leefbaarheid als bereikbaarheid van de regio Utrecht structureel verbeteren. In een spoeddebat op 10 oktober vraagt de Kamer min. Schultz vervolgens om een onafhankelijk onderzoek, dat in maart gereed zal moeten zijn.

Volg ons en discussieer mee op Twitter (@KrachtvanU & @Amelisweerd) en Facebook. Gebruik de hashtags #amelisweerd #anderetijden.