Locatie van de koeienbrug aan de Kromme Rijn in Rhijnauwen

Geen draagvlak voor koeienbrug in Utrechtse raadscommissie

De plannen voor een massieve koeienbrug over de Kromme Rijn vlakbij het theehuis Rhijnauwen zijn ingetrokken. Donderdag 16 april kreeg het plan in de Utrechtse raadcommissie Stad en Ruimte geen enkele steun. Wethouder Geldof kondigde aan nu naar een alternatieve oplossing te zoeken.

De plannen voor de koeienbrug over veroorzaakten de afgelopen maanden heel wat opschudding. Het zou een forse brug moeten worden die een gewicht van 40 ton zou moeten kunnen dragen, ook omdat de boer er met zijn trekker gebruik van zou willen maken. Ook zou de brug nogal nadrukkelijk afsteken in het landschap, omdat de wandelaar op het jaagpad er onder door zouden moeten kunnen lopen. Boer van Dijk vond dat de brug nodig was omdat hij zijn koeien zoveel mogelijk buiten wilde laten lopen aan de overkant van de nieuwe stal, en ze toch ook in de stal machinaal wil laten melken. Zonder de omwonenden, de klankbordgroep of de Vrienden er tijdig bij te betrekken wilde de gemeente daar medewerking aan verlenen en de aanleg van de brug met €300.000 subsidiëren. Pas in tweede instantie werd er in december vorig jaar alsnog een nuttige informatieavond belegd. Inmiddels werd ook duidelijk dat de gemeente Bunnik bij monde van wethouder Zakee flinke landschappelijke bezwaren had.

Openbare discussie over de landgoederen als basis voor besluiten

Op initiatief van GroenLinks raadslid Brechtje Paardekooper stelden een aantal partijen uit de Utrechtse gemeenteraad schriftelijke vragen aan het Utrechtse College, waarin naast nut en noodzaak van de brug ook het subsidiebedrag werd aangekaart, en de wijze waarop dit kon worden terugverdiend. Gezien het verloop van de raadscommissie kan de conclusie worden getrokken, dat het college de gemeenteraad noch van de noodzaak van de brug noch van de noodzaak van het subsidiebedrag heeft weten te overtuigen.

De Vrienden van Amelisweerd vinden het belangrijk, dat ook landbouw een functie en plek op de landgoederen heeft, en vinden het mooi dat een boer zijn koeien zoveel mogelijk in de wei wil laten lopen. Wij vinden het echter niet goed dat allerlei belangrijke besluiten op het gebied van bedrijfsuitoefening – zoals de eerdere bouw van de stal – geen deel blijken uit te maken van een openbare discussie over de toekomst van de landgoederen. In de Toekomstvisie lezen wij dat landbouw “passend moet zijn in het karakter van de landgoederen”. Een debat over wat dit in de praktijk betekent is erg noodzakelijk.

Lees ook: 

Nieuwsbode Bunnik: Utrecht zoekt naar alternatieven koeienbrug Rhijnauwen

Koeienbrug over de Kromme Rijn: Kan dat zomaar?

Vrienden, Buurtschap en Klankbordgroep pleiten voor actualisatie Toekomstvisie