Insectenexcursie zaterdagmiddag 25 juni

Behalve dat je op de landgoederen van het bos kunt genieten zijn er ook enkele graslanden en uiteraard veel zonnige bosranden en de Kromme Rijn. Op die plekken vliegt vanalles bij mooi weer! Onder andere diverse soorten insecten zoals dagvlinders, bijen en bij het water libellen.

Zaterdagmiddag 25 juni willen we samen met stadsecoloog Floris Brekelmans op zoek naar de grotere insecten in Amelisweerd. Vliegen er al bruin zandoogjes? En zoja, waar, en waarom daar? Zien we ook bosrandvlinders, en vliegen er behalve weidebeekjuffers nog andere libellen langs de Kromme Rijn? Hoe heet die hommel met die roodbruine rug en dat witte kontje eigenlijk? En welke sprinkhanen kunnen we vinden?

Aanmelden kan tot 23 juni via info@vriendenvanamelisweerd.nl. We verzoeken iedereen een klein bedrag (minimaal €3.00 per persoon) over te maken op rekeningnummer NL21 INGB 0004 056 570 t.n.v. Vereniging Aktie Amelisweerd te Utrecht met aansluitend een aanmeldingsmail naar info@vriendenvanamelisweerd.nl. Uw bijdrage komt ten goede aan onze activiteiten voor het behoud en ontwikkeling van de (natuur)waarden op de landgoederen.

De excursie start om 13.30 uur. We verzamelen bij de fietsenstalling aan de Koningsweg = bij Nieuw Amelisweerd. Het maximum aantal deelnemers is 12.

Vrouwtje platbuik