Minister zet verbreding door en zegt tegelijk de regio een kans te willen geven

Verwarring alom. Op 30 maart verscheen – schijnbaar uit het niets – een brief van de minister aan de Tweede Kamer waarin hij schreef dat hij de plannen voor de verbreding van de Ring Utrecht en de kap van Amelisweerd gewoon wil doorzetten. En dat terwijl in het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en Christenunie staat dat eerst de regio gevraagd wordt om met een gelijkwaardig alternatief ‘binnen de bak’ te komen waarbij Amelisweerd wordt gespaard. Intussen is duidelijk geworden, ook door de beantwoording op 11 april jl van schriftelijke vragen van de SP Tweede Kamerfractie, hoe het zit.

Er loopt een procedure van de Kerngroep Ring Utrecht (waar ook de Vrienden van Amelisweerd bij aangesloten is) bij de Raad van State tegen het Tracébesluit uit 2020. De Raad van State heeft het coalitieakkoord ook gelezen en afgelopen januari aan de minister de vraag gesteld: “Gaan jullie nog door met die procedure of hoe zit dat?” en wilde daar vóór 31 maart een antwoord op van de minister. Het is duidelijk dat minister Harbers de verbreding als mogelijkheid wil houden en daarom op 30 maart een brief heeft geschreven waarin hij aangeeft de procedure bij de Raad van State te willen doorzetten omdat de regio nog geen alternatief zou hebben. Maar in zijn antwoord op de Kamervragen van de SP heeft hij inmiddels aangegeven dat hij de regio daar de tijd voor wil geven. “Als de regio dit gereed heeft, treden wij graag met hen in overleg. Indien het alternatief gelijkwaardig is kan het Tracébesluit worden gewijzigd.”

Lees meer op de site van de Kerngroep Ring Utrecht.