Kamervragen voor Eurlings: A27 en de duurzame weg (10-03-2010)

Er ligt een initiatief van het Bestuur Regio Utrecht, namelijk het onderzoek naar een glazen overkapping van de A27 en er is een concept “Duurzame snelweg” die diverse innovatieprijzen heeft ontvangen. Hierover vragen vanuit de tweede kamer van dhr. Vendrik aan Camiel Eurlings.

Eurlings moet meewerken aan experiment overkapping A27
GroenLinks wil dat minister Eurlings gaat meewerken aan een onderzoek naar een glazen overkapping over de A27, dat verschillende Utrechtse gemeenten samen gaan uitvoeren. Een motie van GroenLinks naar een dergelijke experiment haalde het eind 2009 net niet. “Maar nu er een concreet initiatief is, mag minister Eurlings niet wéér de andere kant op kijken”, zegt Kees Vendrik.

Los van de vraag of de A27 verbreed moet worden, zijn de leefbaarheidsproblemen lang de A27 in plaatsen als Maartensdijk, Nieuwegein, de Bilt, Houten en Utrecht erg groot. Een overkapping kan dan helpen. Vendrik: “Wetenschappers en bedrijven als Movares  ontwikkelen prachtige ontwerpen, die de leefbaarheid ten goede komen. Doordat je met zo’n kap dichter op de weg kunt bouwen, boek je ook nog ruimtewinst en verdien je veel van de investering terug.”

GroenLinks wil dat het Rijk meewerkt én meebetaalt aan het onderzoek: “Eurlings rolt zijn asfaltdeken uit, maar kijkt de andere kant op voor de gevolgen voor omwonenden en het milieu. Hij moet zijn verantwoordelijkheid nemen.” GroenLinks is geen voorstander van het verbreden van de A27. Een spitsheffing in combinatie met beter openbaar vervoer en afspraken met bedrijven over flexibele werktijden kunnen dezelfde bereikbaarheidswinst opleveren.

Schriftelijke vragen van het lid Vendrik aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het onderzoek naar een glazen overkappen voor de A27 (ingezonden op 10 maart 2010).

  1. Kent u het bericht ‘Onderzoek naar glazen overkapping A27’?
  2. Bent u al door de Bestuur Regio Utrecht benaderd om medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de haalbaarheid van een glazen overkapping van delen van de A27 in Utrecht? Zo ja, wat was uw antwoord daarop? Zo nee, bent u bereid contact te zoeken met de BRU om te kijken hoe uw ministerie medewerking kan verlenen aan dit onderzoek?
  3. Bent u bereid een MKBA uit te laten voeren naar de kansen van een glazen overkapping van delen van de A27? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat is, gezien uw totale gebrek aan enthousiasme voor ‘de Duurzame Snelweg’ uw oordeel over de diverse nationale innovatieprijzen die dit concept gewonnen heeft?