Hoera!! Landhuis Oud Amelisweerd weer publieke functie

Februari 2021 is er een einde gekomen aan een lange periode van grote onzekerheid over de toekomst van het monumentale landhuis Oud Amelisweerd. Het College van B&W heeft aan de gemeenteraad in een brief laten weten dat de Utrechtse stichting Stadsherstel het pand in erfpacht krijgt, voor een symbolisch bedrag van € 1,–.

Stadsherstel wil het pand weer een publieke functie geven met tentoonstellingen en initiatieven op het gebied van kunst, wetenschap en geschiedenis. Ook wil de stichting een relatie leggen met de plek van het landhuis in de omgeving.

Dit is de uitkomst van de ‘Pandvisie’ waar de gemeente Utrecht lang op heeft gebroed. In 2018 ging het Museum Oud Amelisweerd (MOA) failliet. Een contract met vier historische musea in de provincie zorgde er voor dat het landhuis tijdelijk zijn openbare functie kon behouden met pop up tentoonstellingen, mede dankzij de inzet van de zeer betrokken vrijwilligersgroep en pandbeheerders.

De Vrienden van Amelisweerd zijn blij dat er nu een oplossing is gevonden die ruimte geeft aan een inspirerende publieke functie, mét inachtneming van de randvoorwaarde van behoud en bescherming van het unieke Chinese behang. Wij hopen dat de huidige vrijwilligers en beheerders hierbij betrokken blijven. Wij vinden verder dat deze uitkomst een mooie aanleiding geeft om de informatiefunctie voor de landgoederen van landhuis en koetshuis vorm te geven en gaan hierover graag met betrokken partijen in overleg.