Onderhoudskap Rijkswaterstaat

Kort geleden kondigde Rijkswaterstaat (RWS) aan langs de A27 in Amelisweerd reguliere snoeiwerkzaamheden uit te voeren. Veel essen blijken aangetast te zijn door de essentaksterfte en moeten voor de veiligheid worden gekapt (risico op takbreuk of omvallen op de snelweg).

Aanvankelijk was het plan van Rijkswaterstaat om álle potentieel gevaarlijke essen binnen 30 meter van de snelweg te kappen. Maar waarom nu en waarom zo rigoureus? De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) en de Vrienden van Amelisweerd hebben snel een alternatief  naar voren gebracht: een meer selectieve kap van die essen die een gevaar opleveren voor de veiligheid.

Op 5 februari j.l. is in een gezamenlijk overleg met RWS en de uitvoerder afgesproken dat de zieke en dode essen in het Markiezenbos van Amelisweerd, die een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid, niet volledig worden gekapt maar worden afgezet als essenhakhout. Zo blijft de bosbodem ongeschonden en wordt de biodiversiteit vergroot. In samenspraak met de KRU en de Vrienden is daarna de precieze uitvoering gekozen op grond van een gezamenlijke inventarisatie door zowel ecologen van RWS en aannemer Heijmans als van onze zijde. In maart is begonnen met de onderhoudskap in het Markiezenbos.

Dassenburcht

Wij hebben als Vrienden van Amelisweerd onze zorg uitgesproken dat onderhoudswerkzaamheden ook de dassenburcht oostelijk van de snelweg zou kunnen verstoren en nadrukkelijk verzocht daar de komende maanden uit de buurt te blijven. Rijkswaterstaat heeft toegezegd er rekening mee te houden. De Bomenwacht van ‘Amelisweerd Niet Geasfalteerd’ houdt tijdens de werkzaamheden ook een oogje in het zeil.

Kap op talud A27 aan westzijde (ter hoogte van Kampong)

Westzijde A27

Op het talud van de A27 is in februari onderhoudskap gepleegd (zie foto).

Ook in het bos langs de A27 aan de Kampongzijde staan zieke essen. De meeste daarvan zijn door Rijkswaterstaat als grondeigenaar na de kap in 1982 voor de snelweg aangeplant als ‘compensatiebomen’. Deze zijn tijdens een schouw met Rijkswaterstaat en de aannemer bekeken. Daar zullen zo’n 30 essen worden gekapt en enkele grotere exemplaren gekandelaberd (van de kroon ontdaan).