Spandoek bij de bak: Zuurstof en natuur

Nieuw Tracébesluit Ring Utrecht bizar en onbegrijpelijk

Acht boerenbedrijven opgekocht om aanleg Ring en kap Amelisweerd door te kunnen zetten

Dinsdag 23 augustus heeft minister Harbers een nieuw, gewijzigd Tracébesluit (TB) voor de Ring Utrecht gepubliceerd. Dat zo’n besluit zou komen had hij al aangekondigd, maar het maakt het niet minder bizar. We zitten midden in een stikstof- en een klimaatcrisis en de plannen worden alleen maar duurder. Burgers/gemeenten en provincie in de regio Utrecht vinden de verbreding overbodig en werken volop aan een alternatief binnen de bak.

Maar het Rijk houdt vast aan een achterhaald plan uit 2008(!) waarvoor opnieuw een deel van het eeuwenoude landgoed Amelisweerd moet worden gekapt en ook heeft het negatieve gevolgen voor de overzijde van de A27.

Iedereen roept om het hardst dat landbouw, verkeer en industrie evenredig moeten bijdragen aan het oplossen van de stikstofproblemen. Op zijn minst opmerkelijk dus dat de minister acht landbouwbedrijven in Utrecht en Gelderland geheel of gedeeltelijk laat beëindigen om zo stikstofruimte te bieden aan het wegverkeer dat alle ruimte wordt geboden.

De regio werkt aan een alternatief plan

In het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU (december 2021) staat dat eerst de regio Utrecht wordt gevraagd om een alternatief ‘binnen de bak’. Als dat gelijkwaardig is aan het verbredingsplan van 2×7 rijstroken ‘buiten de bak’ heeft volgens het coalitieakkoord het plan van de regio de voorkeur. De gemeente en provincie Utrecht willen dit najaar al een eerste schets van het alternatief publiceren.

Kansloos TB2020

Dat het Rijk nu al met een nieuw TB komt lijkt in tegenspraak met het coalitieakkoord. Het TB 2020 is gebaseerd op dezelfde stikstofberekeningsmethode als de ViA15, die door de Raad van State onderuit is gehaald. Overigens loopt er ook een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het gewijzigde TB voor de ViA15 en is het goed mogelijk dat de nu voorgestelde berekeningsmethode daar alweer strandt.

Lees verder op de site van de Kerngroep Ring Utrecht.