Nieuwe Groenlinkswethouder Verkeer: meer geld investeren in OV stad (20 mei 2010)

Onze nieuwe GL-wethouder van verkeer Frits Lintmeijer heeft zich afgelopen woensdag krachtig en slim opgesteld in zijn eerste overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat, nu nog minister Eurlings.

Voor ons herkenbare uitspraken met een stevige toonzetting en een radicale omslag in denken. Lees het artikel in de Volkskrant.