Spandoek Amelisweerd

Nieuwe verkiezingen, nieuwe ronde!

De val van het kabinet Rutte IV roept de vraag op: wat betekent dat voor de verbredingsplannen en voor Amelisweerd?
Minister Harbers heeft eerder dit jaar aangekondigd dat hij voor veel (Rijks-)wegprojecten op de pauzeknop wil drukken. Dit heeft hij inmiddels voor 14 projecten gedaan, waaronder de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) langs Overvecht. De reden hiervoor is de stikstofproblematiek en de noodzaak om achterstallig onderhoud aan infrastructuur aan te pakken.

De Ring Utrecht A12/A27 is hierbij niet genoemd; vermoedelijk omdat er al een ander soort pauzeknop is ingedrukt: het Rijk wacht namelijk op de uitwerking van het alternatief ‘binnen de bak’ door de regio Utrecht. Aan die uitwerking wordt ondertussen verder gewerkt. Als het Rijk die uitwerking niet slikt komt het alsnog aan op de procedure die de Kerngroep Ring Utrecht heeft aangespannen bij de Raad van State. Het zou wat ons betreft voor de hand liggen dat door de val van het kabinet bij de procedure bij de Raad van State de pauzeknop wederom wordt gebruikt.

Verkiezingsprogramma’s
Nu is vooral belangrijk wat er in de programma’s van de verschillende politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen komt te staan als inbreng voor latere onderhandelingen. Interessant daarbij is dat bijvoorbeeld het CDA zich recent in haar gemeentelijke provinciale programma’s tegen de voorgenomen verbreding heeft uitgesproken. Waarom niet ook landelijk?!

Ook van belang is dat de BBB zich tegen de verbreding heeft verklaard. Het lijkt er op dat de verbreding steeds meer vooral een VVD-speeltje is geworden en dat niet alleen linkse partijen vinden dat je met die minimaal 1642 miljoen ook heel andere dingen kunt doen.