Nieuwe wegen rond Utrecht niet nodig

Als 1 op de 7 automobilisten de auto af en toe een dagje laat staan, dan zijn al die nieuwe wegen rond de stad Utrecht helemaal niet nodig en blijft Utrecht prima bereikbaar.
Dat stellen De Vrienden van Amelisweerd en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Zij schreven het rapport De Kracht van Utrecht, dat donderdag 23 april 2009 is gepresenteerd aan bestuurders van de gemeente Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht (BRU).

Het rapport is een reactie op de Startnotitie Ring Utrecht, waarin varianten worden genoemd als een weg door de waardevolle landgoederen Amelisweerd en woongebieden als Leidsche Rijn. De NMU en de Vrienden van Amelisweerd zijn, net als veel inwoners van de regio Utrecht fel tegen deze plannen. “Al dat extra asfalt rond Utrecht is helemaal niet nodig”, zeggen Saskia Kluit van de NMU en Jan Korff de Gids van de Vrienden van Amelisweerd. “Als mensen de auto af en toe laten staan en met de fiets of het openbaar vervoer naar hun werk gaan, houden we Utrecht ook bereikbaar. We willen daarom de capaciteit van het openbaar vervoer in deze regio verdubbelen.”

Mobiliteitsladder
In het rapport wordt aan de hand van de zogenoemde mobiliteitsladder allereerst gekeken naar oplossingen die de leefomgeving het minst aantasten. Onderzocht zijn achtereenvolgens maatregelen in ruimte en leefomgeving, betalen als instrument, mobiliteitsmanagement, uitbreiding van het openbaar vervoernet, meer benutten en of aanpassen van bestaande infrastructuur en als laatste oplossing de noodzaak van nieuwe infrastructuur.

Bereikbaarheid
Het rapport De Kracht van Utrecht is aangeboden aan wethouder mobiliteit Ingrid de Bondt van Utrecht en portefeuillehouder Marianne Kallen van het Bestuur Regio Utrecht (BRU). De Bondt is blij dat zoveel mensen actief meedenken om Utrecht en omgeving bereikbaar te houden. “Mensen wonen graag in de regio Utrecht, vanwege de centrale ligging, het groen en de open ruimte. Maar tegelijk moet de bereikbaarheid gewaarborgd blijven. Dit rapport draagt suggesties aan, die we mee zullen wegen. Wat me ook aanspreekt is dat de bevolking van Utrecht bij de besluitvorming over de plannen wordt betrokken.” Ook Kallen, tevens wethouder van Houten, is namens de BRU blij met het rapport. “Het rapport laat zien dat het interessant is om na te denken over de bereikbaarheid van de regio in het jaar 2030. De gepresenteerde ideeën zouden het gat kunnen vullen tussen de inhoud van de startnotities en de bereikbaarheid van de regio in 2030.”

Groene Peiler
De NMU lanceeert De Groene Peiler om de mening van de inwoners van de provincie Utrecht te peilen over zowel De kracht van Utrecht als over de plannen van VERDER. Via de site www.utrechtsnelweg.nl of door direct hier te klikken kunnen geïnteresseerden hun mening geven over de plannen.

Downloaden
Het volledige rapport kan hier worden gedownload, een samenvatting staat hier.