Persbericht 16-12-2008: Site lancering

Vandaag openen de Vrienden van Amelisweerd haar eigen website www.vriendenvanamelisweerd.nl

Doel van de website is mensen te informeren over:

• de cultuurhistorie, de ecologie en het beheer van de landgoederen
• het stimuleren van florerende natuurvriendelijke landbouwbedrijven ter plaatse
• oplossingen voor de toenemende recreatie en verkeer binnen het gebied
• ons pleidooi voor een maatschappij, waarin we minder afhankelijk zijn van het van al maar groeiende autoverkeer
• ons streven naar afdoende geluidwerende maatregelen langs de A27 (‘DAK OP DE BAK”) en
• onze integrale visie op mens-, milieu- en energievriendelijke alternatieven.

De vrienden verwerpen het onzalige plan voor een snelweg door Rhijnauwen. Want de stad, Amelisweerd en Rhijnauwen verdienen betere alternatieven!

Actief worden? Mail ons: info@vriendenvanamelisweerd.nl

Of steun ons met een (jaarlijkse) donatie aan de Vrienden van Amelisweerd, over te maken op giro 405 65 70 tnv penningmeester van Amelisweerd te Utrecht.