Snelweg dwars door Rhijnauwen!? (15-12-2008)

Ongelofelijk maar waar.
Ruim 26 jaar nadat een deel van Amelisweerd is gekapt voor de aanleg van Rijksweg 27, worden de landgoederen opnieuw bedreigd door aanleg van een snelweg.
Op vrijdag 5 december maakte Rijkswaterstaat de ‘Startnotitie Ring’ bekend. Die Startnotitie (PDF) is ook te vinden op www.ikgaverder.nl

De bedoeling van die Startnotitie is te kijken hoe het verkeer rond Utrecht beter kan doorstromen.
En dan is, net als vroeger, kennelijk niets meer heilig. Op p. 44 en 45 van de Startnotitie zien we een vaag lijntje getekend; onder en parallel aan de A12 door Rijnenburg, vlak langs de noordkant van Nieuwegein, vlak onder Fort Vechten en dan doorstekend vlak langs het Fort bij Rijnauwen richting De Uithof. Dat heet het alternatief “spreiden”.
Dwars door Rhijnauwen wil zeggen: door de Ecologische Hoofdstructuur, dwars door een Rijksmonument, dwars door het Nationaal Landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Er zijn nog meer onzinvarianten zoals het doortrekken van de Noordelijke Randweg (N230) dwars door Leidsche Rijn naar de A12. Dat dit soort varianten in beeld komen betekent voor ons dat er iets mis is met het uitgangspunt van dit soort plannen: dat doorstroming van het autoverkeer een belang is dat belangrijker is dan natuur, landschap en milieu.
Heel vreemd is dat de provincie en de gemeente Utrecht aan deze startnotitie hebben meegewerkt terwijl dit soort plannen dwars tegen vastgesteld eigen beleid op gebied van verkeer, natuur en milieu ingaan.

Met andere organisaties bepleiten de Vrienden van Amelisweerd een alternatief dat de kwaliteiten van natuur en landschap als uitgangspunt neemt en veel meer inzet op stimuleren van fiets en openbaar vervoer. Dat zo’n 90% van de 3,1 miljard voor de ‘pakketstudies’ wordt besteed aan asfalt is niet uit te leggen.

Inspraak
Op www.ikgaverder.nl zijn de data van de informatiebijeenkomsten te lezen. De inspraaktermijn is ondertussen tot 30 januari verlengd!
Reageer op www.inspraakpunt.nl of via inspraakpunt@inspraakpunt.nl!

Petitie
Talloze mensen en organisaties zijn al in het geweer gekomen.
Zie bijvoorbeeld http://www.nmu.nl/petitie en onderteken de petitie!
Ook is een hyves site opgezet: http://www.snelwegrhijnauwennee.hyves.nl

Wij houden je op de hoogte van nieuwe initiatieven!

Wil je zelf meehelpen? Laat het ons weten: info@vriendenvanamelisweerd.nl