Persbericht Commissie MER 12 maart 2009

Commissie Milieu Effect Rapportage (MER) over de startnotitie Ring Utrecht: Nu al conclusies trekken over de haalbaarheid of wenselijkheid van alternatieven voor de toekomstige infrastructuur in de Ring Utrecht is voorbarig. Leefmilieu, cultuurhistorie en natuur zijn daarin de belangrijkste milieuaspecten, die volwaardig meegewogen moeten kunnen worden. Lees het persbericht (PDF).