Bestuur Regio Utrecht geeft reactie op startnotitie (16 maart 2009)

Het BRU schrijft ondermeer: “Eerst maatregelen voor de fiets, het openbaar vervoer, mobiliteitsmanagement en beprijzingsmaatregelen onderzoeken en op hun effecten beoordelen, voordat we de wegenstructuur uitbreiden. De eventuele aantasting van ecologisch en landschappelijk waardevolle elementen door de verschillende varianten moet in de analyse en selectie van een voorkeursvariant een prominente plaats krijgen. Bestuur Regio Utrecht is tegenstander van een aantal extreme alternatieven uit de spreidingsvariant. Het betreft een weg door Amelisweerd, doorsnijdingen van bestaand stedelijk gebied (Leidsche Rijn) en van Nieuwegein-Noord.”
Lees de hele reactie van het BRU (PDF).