Videomeubel in Veldkeuken

Voorzet voor goede natuur- en landgoedinformatie op Amelisweerd

Wanneer je tijdens een bezoek aan de landgoederen meer aan de weet wilt komen kan dat maar op een enkele plek. Misschien dat jullie het videomeubel in de broodverkoopruimte van de Veldkeuken wel eens hebben bekeken? Als je een van de schermen aanklikte kreeg je meer te lezen en te horen over de diverse aspecten van de landgoederen. Eigenlijk was dit een van de weinige manieren om je ter plekke te laten informeren.

Plan van aanpak

Een van de ambities van de Vrienden van Amelisweerd is de natuurwaarden van de landgoederen breed onder de aandacht te brengen en te houden. Voor zowel volwassenen als kinderen kan dat op veel verschillende manieren. Samen met de Veldkeuken en de gemeente stellen we nu een projectplan op om dat voor elkaar te krijgen. We willen onze ideeën in meerdere fases gestalte gaan geven.

In het projectplan stellen we voor van start te gaan met vier werkgroepen die de volgende thema’s gaan uitwerken: rondleidingen, natuurlessen, lezingen, en het toegankelijk maken (digitaal en analoog) van informatie over de landgoederen. Iedere werkgroep heeft een trekker.

We willen samenwerken met andere actieve mensen/groepen op de landgoederen en ieder jaar enkele projecten indienen voor subsidie. Jullie horen volgend jaar meer hierover.

Wil je hierover meedenken of trekker worden van een van de werkgroepen? Graag! Stuur dan een mail naar info@vriendenvanamelisweerd.nl