Koningsweg langs het Markiezenbos

Plan N411-Koningsweg: Aantasting Nieuw-Amelisweerd onaanvaardbaar

Vrienden van Amelisweerd voor maximumsnelheid van 60 km/uur

De Vrienden van Amelisweerd zijn geschrokken van het voorstel om een ‘fietslaan’ van 4,5 meter breed aan de noordkant van de N411 (Koningsweg) aan te leggen. Dit betekent een zware aantasting van de entree van het Markiezenbos van Nieuw-Amelisweerd waarvoor tientallen bomen, deels van monumentale waarde, het loodje moeten leggen.

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben vorige week een besluit genomen over de voorgenomen reconstructie van de N411 tussen Utrecht en Bunnik, ook wel Koningsweg of Koningslaan genoemd. De fietslaan is daar een onderdeel van. 

Daarnaast zijn wij met de Fietsersbond en de gemeente Bunnik van mening dat dit deel van de N411 in zijn geheel een maximumsnelheid van 60 km/uur zou moeten krijgen. Ook de gemeente Utrecht wil een uitbreiding van het gebied waar een maximumsnelheid van 60 km/uur geldt.

Andere aanpak zonder kap monumentale bomen

Ook de Vrienden van Amelisweerd vinden dat een aantal onveilige situaties op de provinciale weg moeten worden aangepakt. Daaronder valt de oversteek voor fietsers naar Oud-Amelisweerd, de kruising met de Mereveldseweg en de oversteek bij restaurant Vroeg. Wij kunnen ons zich echter niet vinden in enkele belangrijke onderdelen van de voorgestelde plannen. 

Fietslaan aan noordzijde ten koste van het Markiezenbos

De aanleg van een ‘fietslaan’ aan de noordzijde van de provinciale weg lijkt op het eerste oog een prima oplossing voor fietsers die bijvoorbeeld vanuit de stad bij het kersenverkooppunt of in Oud-Amelisweerd willen zijn. De aantasting van de rand van het Markiezenbos van Nieuw-Amelisweerd is echter enorm. In de stukken wordt vermeld dat zo’n tachtig “merendeels jonge” bomen moeten worden gekapt. Wie ter plekke een kijkje neemt, ziet dat dit niet zonder kap van veel monumentale bomen kan gebeuren.

Aantasting monumentale dubbele bomenrij

Ook vrezen wij, met de gemeente Utrecht, voor het lot van de monumentale dubbele bomenrij langs de provinciale weg (uniek in Nederland). Het is ook grotendeels een schijnoplossing omdat de meeste fietsers de weg toch ergens moeten oversteken. Daarbij geldt dat de huidige parallelweg aan de zuidzijde van de provinciale weg op zich een zeer prettige fietsroute is. Deze blijft sowieso bestaan en zal dus ook in de nieuwe situatie functioneren als fietsroute. Het probleem zit in de gevaarlijke oversteeksituaties zoals bij de ingangen van Nieuw- en Oud-Amelisweerd. Met de Utrechtse afdeling van de Fietsersbond pleiten wij daarom voor het creëren van veilige oversteeksituaties met bijvoorbeeld een middeneiland op de weg. 

Provincie tegen 60 km/h op heel traject

De provincie stelt voor om de huidige maximumsnelheid van 80 km/uur te handhaven en die alleen in de omgeving van de afslag bij het buurtschap Vechten terug te brengen naar 60 km/uur. Wij zijn van mening dat de maximumsnelheid beter over het hele gedeelte Utrecht-Bunnik kan worden teruggebracht naar 60 km/uur. Dat schept helderheid in plaats van allerlei veranderingen in snelheidsregimes op korte afstand van elkaar. Bovendien is het de beste manier om de provinciale weg minder aantrekkelijk te maken als sluipalternatief voor de A12. De voorgenomen aanleg van de “Baan van Fectio” (een directe verbinding tussen Koningsweg en A12 langs Bunnik) en de A12 Salto Houten-Bunnik maakt de N411 namelijk een stuk aantrekkelijker voor autoverkeer. 

Reageren? Kom naar een van de inloopavonden – maandag 19 mei en woensdag 21 mei, beide avonden tussen 19.30 en 21.30 uur in Restaurant Vroeg (Achterdijk 1 in Vechten / Bunnik). 

Nadere informatie via Jos Kloppenborg – info@vriendenvanamelisweerd.nl of 06 18 51 23 70. 

Voorkeursvariant voor de Koningsweg bij Vechten (plankaart)

Analyserapport verkenning N411 Utrecht-Bunnik (downloadlink)

Alle documenten / rapporten / brieven over de N411 plannen zijn te downloaden via deze link (zie agendapunt 19.