ledenvergadering 2022

Ledenvergadering zaterdagmiddag 15 april 14.00 uur

Zaterdagmiddag 15 april houden we onze jaarlijkse ledenbijeenkomst/-vergadering vanaf 14.00 uur op de Hooizolder in de Veldkeuken. Alle betalende leden zijn welkom om te horen wat we zoal de afgelopen tijd hebben gedaan en wat de plannen voor de toekomst zijn.

Na de vergadering verzorgt Rob Zakee (Bestuurslid Vrienden van Fort bij Rijnauwen) een presentatie over de Waterlinie en de landgoederen met als titel: Zonder Waterlinie geen Amelisweerd. Dus als je meer wilt weten over de relatie met het erfgoed rond de Waterlinie en de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen, dan is dit dé kans!

Na afloop kunnen we nog napraten met elkaar bij een drankje en hapje.

Wil je deelnemen aan de vergadering en de lezing, dan hebben we het liefst dat je je aanmeldt (vanwege de catering) via info@vriendenvanamelisweerd.nl.

Agenda ledenvergadering:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag ledenvergadering 2022
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Financieel verslag 2022 en begroting 2023
  5. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie
  6. Jaarverslag 2022: wat hebben de Vrienden in 2022 zoal aan acitviteiten gedaan en hebben jullie daar vragen over?
  7. Voortgang Projectplan Infopunt Amelisweerd
  8. Ideetje voor een vlag
  9. Voordracht nieuw bestuurslid
  10. Rondvraag