Bosanemoon

Terugblik op onze vogel- en stinzenexcursie van 24 maart 2013

Onze derde Amelisweerd natuurexcursie van 2013 was op een koude en gure zondag 24 maart. Ecologen Joost Meulenbroek en Emma van den Dool en vogelspecialist Dave Schmitt namen ons mee op zoek naar vogels en stinzenflora. Vanaf Oud Amelisweerd zijn we rond de gracht van Fort Rhijnauwen gelopen om via het Hoge Bos weer naar startpunt de Veldkeuken te wandelen. Het was niet het weer voor een grote opkomst. Wel was er zo volop gelegenheid om de gidsen vragen te stellen.

 

Naast de vele (geluiden van) reguliere bosvogels troffen we bij Fort Rhijnauwen een mooie groep felgekleurde Putters aan. Een stukje verder spotte Dave in de verte mogelijk een Krakeend. Er zwommen veel eenden en ganzen in de slotgracht. Smient en tafeleenden, kuifeenden, Canadese ganzen… In de weilanden achter het fort liep een zevental reeën. Langs de Kromme Rijn stonden we stil bij de vele stinzenplanten zoals witte (dichters-) narcis, verschillende hyacinten en bostulpen. In het Hoge Bos zagen we, vrij vroeg in het voorjaar, een flink aantal bosanemonen (zie foto). 

Een nieuwe Boomgaard in het weidegebied? 

Hier en daar kwamen de beheerplannen voor de landgoederen aan de orde. Schuin tegenover de Veldkeuken, in het weidegebied van Oud Amelisweerd, zagen we een nieuwe hoogstamboomgaard, net vorige week aangelegd (en nog niet helemaal klaar). Afgelopen donderdag kregen we een melding van een verontruste bewoner, die ineens een boomgaard in haar uitzicht geplant zag. Opvallend, omdat een boomgaard niet strookt met de Toekomstvisie Landgoederen. Bovendien is dit project niet bekend bij bewoners, niet bij rentmeester Joop Spaans en de Klankbordgroep voor de beheerplannen. De bewoner heeft de gemeenteraad hierover een brief gestuurd. De kwestie illustreert het gemis aan coördinatie van activiteiten op de landgoederen en de verschillende budgetten die hiermee gemoeid zijn. 

Volgende excursie: Vlinders?

Voor een volgende excursie zitten we te denken aan het thema Vlinders. Een mogelijke datum is zaterdag 20 april. Houd onze website in de gaten voor meer info.