Oud Amelisweerd

Informatieavond op 6 maart over beheer landgoederen en plannen Museum Oud-Amelisweerd

Woensdag 6 maart om 19.30 uur houdt de Gemeente Utrecht een informatiebijeenkomst in de Stayokay aan de Rhijnauwenselaan in Bunnik. Tijdens de avond zal de gemeente Utrecht beheermaatregelen toelichten. Daarnaast wordt er verder ingegaan op de invulling van de museumfunctie van het landhuis Oud-Amelisweerd en de daarbij horende plannen tot verbouwing van het nabijgelegen koetshuis. Wij vragen iedereen, die hiervoor belangstelling heeft, naar deze informatieavond te gaan!

Beheerplan en bosprojecten:  de Toekomstvisie in de praktijk

Precies een jaar geleden heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie voor de landgoederen voor de periode tot 2030 vastgesteld. De visie wordt de komende tijd vertaald in een beheerplan en een veelheid van projecten, waarin verschillende delen van de landgoederen onder handen worden genomen. De totstandkoming van de Toekomstvisie had heel wat voeten in de aarde. Er bestonden plannen om een flink deel van het monumentale bomenbestand (vooral de lanen) te kappen voor verjonging, mede om esthetische redenen. Dat is tegengehouden. Het gevaar van vroegtijdige kap van monumentale bomen dreigt echter nog altijd, nu “om veiligheidsredenen”. Als Vrienden van Amelisweerd blijven wij ons inzetten om het behoud van ecologische en cultuurhistorische kwaliteit daar niet onder te laten lijden. Herstel van bepaalde delen als het Engels Werk is dringend noodzakelijk. Voor daarmee te beginnen is wel een heel goed onderbouwde visie nodig die recht doet aan het oorspronkelijk ontwerp.

Museum Oud-Amelisweerd:  versterk de educatieve mogelijkheden

Er is veel gezegd en geschreven over de komst van het museum in Oud-Amelisweerd (MOA). Wij zien de komst van het museum als een kans om dit monument weer een functie te geven. Wel moet er heel goed gelet worden op de impact van het museum. In die zin zijn wij geschrokken van een voorlopige schets van het tuinontwerp. In een tijd dat de gemeente in de stad aan bewoners vraagt hun tuinen vooral natuurvriendelijk in te richten, komt men met een tuinontwerp dat vooral uit een stenen voorplein bestaat. Wij roepen de gemeente en het MOA op hier nog eens goed over na te denken. Ook missen wij in de huidige plannen voor de verbouwing van het Koetshuis enige aandacht voor inrichting van een gratis educatieve ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Een gemiste kans.

Toekomstvisie zonder formele inspraak?

We vinden het jammer dat er op de website van de gemeente nog niets over de plannen is te vinden die woensdag worden toegelicht. Sterker nog: de stand van zaken beheerwerkzaamheden staan onder voorbehoud op de agenda. Bovendien is de procedure tot vaststelling van het beheerplan en diverse uitvoeringsprojecten vrij onduidelijk. Wij hebben te horen gekregen dat er geen formele inspraak mogelijk is op het beheerplan en de diverse projecten omdat het slechts puur ambtelijke uitvoering van de Toekomstvisie zou zijn. Gezien de vrij forse sommen geld die hiermee zijn gemoeid, vinden wij dit een vreemd standpunt. Wij zullen de politiek hierover benaderen.

Informatie

De gemeente Utrecht kondigt bijeenkomsten over de landgoederen aan op www.utrecht.nl/landgoederen. Volg die pagina en geef je op voor de Nieuwsbrief Landgoederen!

Informatieavond 6 maart: Stayokay Bunnik in Rhijnauwen | Aanvang: 19.30 uur