Exemplaren van de herdruk boek Bea Groen

Derde druk boek Amelisweerd en Rhijnauwen is uit

Het zeer informatieve en rijk geïllustreerde boek uit 2015 van Bea Groen ‘Amelisweerd & Rhijnauwen – wandelen en verkennen van heden en verleden’ is voor de tweede keer herdrukt. Er is duidelijk veel belangstelling en behoefte aan dit boek over de cultuurhistorie en de natuurwaarden van de landgoederen. Deze derde druk is in diverse boekhandels te koop. Je kunt het echter ook bij ons bestellen. We hebben de prijs van het boek, ondanks gestegen papierkosten onder de € 19,– weten te houden.

Hoe te bestellen
Maak € 18,95 per besteld boek over naar rekeningnummer NL21 INGB 0004 0565 70  t.n.v. Vereniging Aktie Amelisweerd onder vermelding van: 1 of … exemplaar/exemplaren boek Amelisweerd.

Graag wanneer je betaald hebt ook een email sturen naar: jmorren@xs4all.nl. Met vermelding van je naam, adresgegevens en telefoonnummer.
Je wordt dan gebeld om af te spreken wanneer iemand het boek kan langsbrengen of wanneer en waar het opgehaald kan worden. Indien niet te ‘befietsen’, dan sturen we het boek/de boeken op. In dat geval is een bijdrage in de verzendkosten welkom.